580nfs1_red

NFS Strategiinriktning 2015-2019

NFS styrelse godkännde på sitt möte 26 november 2015 i Hesingfors NFS strategiinriktning för den pågående kongressperioden. Inriktningen består av en strategsik färdriktining och en övergripande verksamhetsinriktning som utgör de centrala styrdokumenten för NFS årlliga verksamhetsplaner.

VERKSAMHETSPLANER

NFS arbetar för ett hållbart, konkurrenskraftigt Norden.

NFS övergripande mål är att främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt. Med hållbarhet som ledstjärna, ska NFS arbeta för att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks; för full sysselsättning; för nordiskt, europeiskt och globalt samarbete som syftar till att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor; för en rättvis fördelning både nationellt och internationellt; för trygghet i anställningen, utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och förbättrad arbetsmiljö; för minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet; samt för att värna de fackliga fri- och rättigheterna, samt andra mänskliga rättigheter.
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Tidigare års arbete och prioriteringar finns dokumenterade i verksamhetsberättelserna.

NFS har också tagit fram en historieskrift, som beskriver verksamheten under NFS första 40 år. Historieskriften togs fram till NFS 40-årsjubileum, och kan laddas ned här