580nfs1_red

NFS rapporter & publikationer

Norden

NORDISKA KOLLEKTIVAVTALSMODELLEN

NFS Kollektivavtalsbroschyr, exempel på nordiska kollektivavtal

Jon Erik Dølviks rapport om den nordiska kollektivavtals- och fackföreningsmodellen

Urban Lundbergs skrift om den nordiska modellen