580nfs1_red

NFS framtidsinriktning

NFS vill främja ett hållbart arbetsliv, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, i Norden, Europa och globalt. Detta innebär mer konkret att NFS vill utveckla och förstärka den nordiska samhällsmodellen med starka fackliga organisationer, kollektivavtal, ett flexibelt och kunskapsintensivt arbetsliv och en väl utbyggd generell välfärd. Denna modell har större möjligheter att framgångsrikt möta globaliseringens utmaningar, än samhällen som överutnyttjar människor och miljö.

En framtidsgrupp inom NFS tog under 2010 fram en rapport om NFS framtid, som antogs av NFS styrelse i november 2010. Syftet var att tydligare prioritera i verksamheten och ta fram förslag till åtgärder och utveckling av organisationen. Grunden för NFS prioriteringar och arbetsformer lades med Framtidsgruppens arbete.

 

NFS framtidsgrupp leddes av FTFs ordförande Bente Sorgenfrey.