580nfs1_red

EUROPA

NFS verksamhet präglas till stor del av europafrågorna. NFS bidrar med information och underlag till medlemsorganisationerna gällande aktuella EU-frågor som berör medlemsorganisationernas verksamhet. Särskilt arbetsmarknadsregleringar, såsom direktiv på arbetsmarknadsområdet, men också direktiv och förändringar angående den fria rörligheten för arbetstagare och frågor gällande socialförsäkringar är viktiga frågor för NFS.

Den nordiska modellen i Europa

Ökad kunskap om kollektivavtalsmodellens betydelse för den nordiska samhällsmodellen och konkurrenskraften är en prioriterad fråga i NFS Europaarbete. Det är av stor vikt för de nordiska länderna att de EU-regler som berör löne- och arbetsvillkor kan genomföras med avtal mellan arbetsmarknadens parter och inte endast, som i de flesta andra EU/EES-länder, med nationell lagstiftning.

Rapporter om den nordiska modellen:

Arbetskraftens rörlighet

En av de viktigaste frågorna som NFS jobbar med är frågan om arbetskraftens rörlighet, möjligheten för arbetstagare att enkelt ta ett arbete även utom det egna landet. Möjligheten att kunna arbete i ett land och bo i ett annat land, så kallad gränspendling, men även möjligheten att kunna flytta och arbeta i ett annat land i Norden eller Europa. Frågan har både ett europeiskt och ett nordiskt perspektiv. Eftersom många av de direktiv som förhandlas på EU-nivå blir nationell lagstiftning, så är det viktigt för NFS att kunna vara med genom hela processen och påverka.