580nfs1_red

Utskott och arbetsgrupper

Förutom styrelsen och presidiet sker en stor del av arbetet i NFS genom våra arbetsgrupper. NFS har två fasta arbetsgrupper, strategigruppen och Europautskottet. Utöver dessa grupper tillsätter NFS  styrelse vid behov ytterligare tidsbegränsade arbetsgrupper för att arbeta med aktuella frågor.


NFS ansvarar också för BASTUNs sekretariat.

Strategigrupp

NFS Strategigrupp  består av en representant från högsta verkställande ledning eller internationella chefer  från varje medlemsorganisation. Strategigruppen samanträder ca 2 gånger per år för att diskutera NFS prioriteringar på längre sikt.

 

Strategigruppen bildades av styrelsen på förslag från NFS Framtidsgrupp.

 

Tidsbegränsade arbetsgrupper

Europautskottet

NFS fungerar som samordningsarena för sina medlemsorganisationer i Europafrågor. I fokus står Europautskottet, som håller sina möten inför EFS styrelsemöten, där man går igenom EFS dagordning och koordinerar arbetet när det är nödvändigt. Europautskottet diskuterar också EU-frågor på längre sikt och spelar en viktig roll när NFS styrelse diskuterar EU.

Maria Noleryd, NFS och Luca Visentini EFS diskuterar den nordiska modellen.