580nfs1_red

Styrelse och ordförande

NFS styrelse, som möts två gånger per år, består av ledarna för samtliga medlemsorganisationer.

NFS har roterande ordförandeskap. NFS ordförande under 2020 är FH:s vice ordförande Bente Sorgenfrey.

NFS presidium förbereder styrelsemötena. I presidiet sitter en representant från varje nordiskt land.


Presidiet 2020
Bente Sorgenfrey, FH (ordförande)
Antti Palola, STTK (vice ordförande)
Drífa Snædal, ASI
Erik Kollerud, LO Norge
Göran Arrius, Saco

NFS ordförande 2020, Bente Sorgenfrey