Styrelse och ordförande

NFS styrelse, som möts två gånger per år, består av ledarna för samtliga medlemsorganisationer.

NFS har roterande ordförandeskap. NFS ordförande under 2017 är Unio Norges ordförande Ragnhild Lied.

NFS presidium förbereder styrelsemötena. I presidiet sitter en representant från varje nordiskt land.


Presidiet 2017
Ragnhild Lied, Unio Norge, NFS ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Sverige, NFS vice ordförande
Lizette Risgaard, LO Danmark
Antti Palola, STTK Finland
Gylfi Arnbörnssson, ASI Island

NFS ordförande 2017, Ragnhild Lied