580nfs1_red

Styrelse och ordförande

NFS styrelse, som möts två gånger per år, består av ledarna för samtliga medlemsorganisationer.

NFS har roterande ordförandeskap. NFS ordförande under 2019 är BSRBs ordförande Sonja Ýr Þorbergsdóttir.

NFS presidium förbereder styrelsemötena. I presidiet sitter en representant från varje nordiskt land.


Presidiet 2019
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, BSRB (ordförande)
Lizette Risgaard, FH (vice ordförande)
Jarkko Eloranta, FFC 1:a halvåret / Antti Palola, STTK 2:a halvåret
Hans-Christian Gabrielsen, LO Norge
Eva Nordmark, TCO

NFS ordförande 2019, Sonja Ýr Þorbergsdóttir