580nfs1_red

Styrelse och ordförande

NFS styrelse, som möts två gånger per år, består av ledarna för samtliga medlemsorganisationer.

NFS har roterande ordförandeskap. NFS ordförande under 2018 är LO Sveriges ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

NFS presidium förbereder styrelsemötena. I presidiet sitter en representant från varje nordiskt land.


Presidiet 2018
Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Sverige, NFS ordförande
Elin Björg Jónsdóttir, BSRB Island, NFS vice ordförande
Bente Sorgenfrey, FTF Danmark
Jarkko Eloranta, SAK Finland
Jorunn Berland, YS Norge

NFS ordförande 2018, Karl-Petter Thorwaldsson