580nfs1_red

NFS stadgar

PAY:n järjestäytymiskokous 1972. Valokuva: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek PAY:n järjestäytymiskokous 1972. Valokuva: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

"NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål."  

 

NFS stadgar antogs vid det grundande möte den 14 mars 1972. Ändringar har gjorts i omgångar och senast på styrelsemötet den 24 april 2012. I de reviderade stadgarna slås NFS grundläggande värderingar fast, liksom NFS vision att "främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv,
till gagn för enskilda löntagare, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt."