580nfs1_red

NFS medlemsorganisationer

Nordens Fackliga Samorganisation NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden.

NFS har femton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS cirka 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

De följande organisationerna är medlemmar i NFS:

Danmark

Finland

Färöarna

Grönland

Island

Norge

Sverige