580nfs1_red

NFS- 40 år av nordisk facklig historia

NFS historieskrift

Historieskriften

Nordens Fackliga Samorganisation fyllde 40 år 2012. Det är en lång och en kort historia. Till vänster kan du se en film som togs fram till firandet under Nordisk Facklig Kongress i Ålesund, i september 2012.

 

På kongressen presenterades även en förlaga till den historieskrift som kom ut under vintern 2012. I skriften har flera av de som varit engagerade i NFS under de 40 år som organisationen funnits, att bidra med sina berättelser om varför NFS bildades, hur arbetet sett ut och förändrats under åren.

Skriften innehåller även tankar om framtiden. Vilken väg vill de nordiska fackförbunden gå åt och vad vill vi åstakomma tillsammans.

 

Förlagan till historieskriften
Förlagan till historieskriften