580nfs1_red

detta är nfs

Nordens Fackliga Samorganisation NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden. NFS har femton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

NFS har femton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden.

NFS sekretariat, med säte i Stockholm, består av generalsekretaren, två utredare och en tjänsteman.

NFS styrelse, som möts två gånger per år, består av ledarna för samtliga medlemsorganisationer. NFS presidium förbereder styrelsemötena. I presidiet sitter en representant från varje nordiskt land.

NFS har roterande ordförandeskap.

 

 

 

 

 

 

 

För att genomföra arbetet mot NFS mål, har organisationen flera organ som jobbar konkret med de prioriterade frågorna. Förutom styrelsen och presidiet, är det även Europautskottet, Strategigruppen, och olika arbetsgrupper. Dessutom kan NFS genom BASTUN arbeta med en del av NFS prioriterade frågor.

Fotograf: Knut Capra Pedersen
Fotograf: Knut Capra Pedersen