580nfs1_red

Valiokunnat ja työryhmät

Hallituksen ja johtoryhmän lisäksi PAY:lla on kaksi kiinteää työryhmää Eurooppavaliokunta ja strategiaryhmä. Muita työryhmiä perustetaan tarpeen vaatiessa. Näiden lisäksi PAY toimii BASTUN-järjestön kautta Itämerta koskevissa asioissa.

Strategiaryhmä

Strategiatyöryhmän kokouksia järjestetään n. kaksi kertaa vuodessa ja niissä jäsenjärjestöjen kansainvälisten asioiden vastuuhenkilöt keskustelevat PAY:n pidemmän aikavälin painopisteistä.

 

Strategiaryhmä perustettiin hallituksen toimesta PAY:n tulevaisuusryhmän aloitteesta.

 

Eurooppavaliokunta

Eurooppatyöllä on vahva asema PAY:n organisaatiossa. Sen keskiössä on Eurooppavaliokunta, joka kokoontuu ennen EAY:n hallituksen kokouksia, jossa se käy läpi ja koordinoi tarvittaessa EAY:n asialistaa. Eurooppavaliokunta keskustelee myös pidemmän aikavälin EU-kysymyksistä ja sillä on tärkeä rooli kun Eurooppa-asioita käsitellään PAY:n hallituksen kokouksissa.