580nfs1_red

PAY:n tulevaisuusvisio

PAY:n hallitus hyväksyi Pohjolan Ay-kongressin yhteydessä Ålesundissa 19.9.2012 tulevaisuusvisionsa.

PAY pyrkii edistämään niin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää työelämää Pohjoismaissa, Euroopassa sekä globaalisti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PAY haluaa kehittää ja vahvistaa pohjoismaista yhteiskuntamallia, johon kuuluu vahva ay-liike, työehtosopimukset, joustava ja tietotaitoon perustuva työelämä sekä laadukkaat hyvinvointipalvelut. Tällaisella yhteiskuntamallilla on suuremmat mahdollisuudet vastata menestyksekkäästi globalisaation haasteisiin kuin yhteiskunnilla, jotka riistävät ihmisiä ja ympäristöä.

PAY:n tulevaisuusryhmä työsti v. 2010 aikana selvityksen PAY:n tulevaisuudesta. Selvitys hyväksyttiin PAY:n hallituksen kokouksessa marraskuussa 2010. Selvityksen tarkoitus oli selkeyttää PAY:n painopisteitä sekä kehittää sen toimintamuotoja.

 

PAY:n tulevaisuusryhmän työtä johti FTF:n puheenjohtaja Bente Sorgenfrey.