Toimintasuunnitelma

PAY:n päämäärä on ay-oikeuksien turvaaminen sekä palkansaajan aseman edistäminen niin Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmalla. PAY pyrkii kehittämään ja vahvistamaan pohjoismaista työehtosopimusmallia sekä antaa oman panoksensa luomaan enemmän, parempia sekä vihreämpiä työpaikkoja.

PAY:n painopisteet vuonna 2017 ovat:

  • Pohjoismainen työehtosopimusmalli
  • Työvoiman liikkuvuus Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmassa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin PAY:n hallituksen kokouksessa 16 marraskuuta 2016.