580nfs1_red

Toimintasuunnitelma

PAY:n päämäärä on ay-oikeuksien turvaaminen sekä palkansaajan aseman edistäminen niin Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmalla. PAY pyrkii kehittämään ja vahvistamaan pohjoismaista työehtosopimusmallia sekä antaa oman panoksensa luomaan enemmän, parempia sekä vihreämpiä työpaikkoja.

PAY:n painopisteet vuonna 2018 ovat:

  • Pohjoismainen työehtosopimusmalli
  • Työvoiman liikkuvuus Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmassa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin PAY:n hallituksen kokouksessa 15 marraskuuta 2017.