580nfs1_red

PAY - Pohjolan palkansaajien asialla

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY on Pohjolan ammattiliittojen keskusjärjestöjen yhteistyöelin. PAY koostuu 16 jäsenjärjestöstä, jotka edustavat työntekijäjärjestöjä, toimihenkilöjärjestöjä sekä akateemisten alojen järjestöjä. Täten PAY edustaa lähes 9 miljoonaa pohjoismaista palkansaaja. PAY edistää keskusjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä edistää pohjoismaisten palkansaajien intressejä tiedonvaihdon, edunvalvonnan sekä yhteistoiminnan kautta.

PAY koostuu 16  jäsenjärjestöstä, jotka edustavat työntekijäjärjestöjä, toimihenkilöjärjestöjä  sekä akateemisten alojen järjestöjä. PAY edustaa täten lähes yhdeksän miljoonaa pohjoismaista palkan-

saajaa.

PAY:n sihteeristö sijaitsee Tukholmassa ja koostuu pääsihteeristä, kahdesta asiantuntijasta sekä toimistotyöntekijästä.

 

 

 

PAY:n hallitus kokoontuu kahdesti vuodessa ja koostuu kaikkien jäsenjärjestöjen puheenjohtajista. PAY:n johtoryhmä valmistelee hallituksen kokoukset. Johtoryhmässä on edustaja kustakin Pohjoismaasta.

PAY:lla on kiertävä puheenjohtajisto. PAY:n puheenjohtajana vuonna 2018 toimii Ruotsin LOn puheenjohtaja Karl-Petter Thorwalsson.

"Pohjolan Ammatillinen Yhteisjärjestö haluaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti edistää kestävää, osallistavaa ja oikeudenmukaista työelämää yksittäisten palkansaajien eduksi, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti Pohjolassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti."

Hallituksen ja johtoryhmän lisäksi, PAY:n alaisuudessa toimii Eurooppavaliokunta, strategiaryhmä sekä erilaisia työryhmiä. Näiden lisäksi PAY toimii BASTUN-järjestön kautta Itämerta koskevissa asioissa.

 

 

Kuva: Knut Capra Pedersen
Kuva: Knut Capra Pedersen