580nfs1_red

PAY:n säännöt

PAY:n järjestäytymiskokous 1972. Valokuva: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek PAY:n järjestäytymiskokous 1972. Valokuva: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

"NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål."  

 

PAY:n säännöt hyväksyttiin perustamiskokuksessa 14. maaliskuuta 1972. Säännöt on tarkistettu useaan otteeseen, viimeksi hallituksen kokouksessa 24. huhtikuuta 2012. Päivitetyissä säännöissä PAY:n arvomaailma on kirjattu sääntöihin:  "Pohjolan Ammatillinen Yhteisjärjestö haluaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti edistää kestävää, osallistavaa ja oikeudenmukaista työelämää yksittäisten palkansaajien eduksi, Pohjolassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti."