580nfs1_red

PAY:n jäsenjärjestöt

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY on Pohjolan ay-keskusjärjestöjen yhteisjärjestö. PAY koostuu 16 jäsenjärjestöstä, jotka edustavat työntekijäjärjestöjä, toimihenkilöjärjestöjä sekä akateemisten alojen järjestöjä.Täten PAY edustaa yli 8 miljoonaa pohjoismaista palkansaajaa. PAY:n päämääränä on edistää keskusjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä edistää pohjoismaisten palkansaajien intressejä tiedonvaihdon, edunvalvonnan sekä yhteistoiminnan kautta.

 

Seuraavat järjestöt kuuluvat PAY:öön:

 

Tanska

Ruotsi

Norja

Islanti

Suomi

Grönlanti

Färsaaret