580nfs1_red

Itämeri - kohtaamispaikka

Utvecklingen i Östersjöregionen är en prioriterad fråga för den fackliga rörelsen i Norden. För NFS medlemsorganisationer är BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) ett viktigt verktyg för att få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan Östersjöregionens fackliga centralorganisationer och utveckla ett gemensamt förhållningssätt till gemensamma problem.

 

NFS ska verka för att utveckla BASTUN som ett väl fungerande nätverk för fackliga organisationer i Östersjöregionen. NFS lägger särskild vikt vid initiativ som bidrar till att stärka de fackliga rättigheterna och motverka social dumpning, samt till att de fackliga organisationerna i Baltikum kan växa och organisera fler löntagare.

Arbetskraftens rörlighet är en nyckelfråga för NFS när det gäller Östersjöarbetet. Ekonomier och arbetsmarknader runt Östersjön blir allt mer sammanflätade tack vare EU/EES-medlemskapet. Utvecklingen de senaste åren har inneburit att allt fler människor och företag rör sig över gränserna, vilket har bidragit till ekonomisk utveckling. Myntets baksida är dock en ökad förekomst av social dumpning på arbetsmarknaderna i Norden och annat som utmanar de nordiska arbetsmarknadsmodellerna.