580nfs1_red

Hallitus ja puheenjohtaja

PAY:n hallitus kokoontuu kahdesti vuodessa ja koostuu kaikkien jäsenjärjestöjen puheenjohtajista. PAY:n johtoryhmä valmistelee hallituksen kokoukset. Johtoryhmässä on edustaja kustakin Pohjoismaasta.

PAY:lla on kiertävä puheenjohtajuus. PAY:n puheenjohtajana vuonna 2018 toimii Ruotsin LOn puheenjohtaja Karl-Petter Thorwaldsson