580nfs1_red

Nordiska branschorganisationer

De nordiska branschfederationerna samordnar det internationella samarbetet på branschnivå. Federationerna består av de nordiska centralorganisationernas olika medlemsförbund.

Lista över de nordiska branschfederationerna:

Nordiska Unionen Närings- och Njutningsmedel, NNN


Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation, NOFS


Nordisk Grafisk Union


Nordiskt Kartellsamarbeid


Sykepleiernes Samarbeid i Norden


Service- och Tjänstebranschernas Union i Norden, SUN

 

Nordiska Maskinbefälsfederationen


Nordiska Polisförbundet


Nordiska Sekr. for Arb. I Jordbruk och Trädgård


Nordisk Tele Organisation