580nfs1_red

NFS Decent Work Conference

Välkommen till NFS Decent Work Conference, 6 - 7 oktober i Tallinn, Estland.

NFS Decent Work Konferens ordnas i Tallinn på World Day for Decent Work för att diskutera frågeställningar kring arbete och arbetsvillkor i ett Nordiskt-Baltiskt perspektiv.

Tillsammans söker vi svar på frågan om hur vi kan arbeta för att uppnå de globala målen som ställs upp i ILOs Decent Work Agenda och det 8:e målet i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konferensen samlar fackliga ledare i Baltikum och Norden för att stärka samarbetet och gemensamt diskutera de utmaningar vi står inför samt strategier för att arbeta vidare mot de gemensamma målen.


Observera att kvällen före konferensstart, onsdagen den 5 oktober, anordnas en mottagning på Svenska Ambassaden med fokus på den estniska arbetsmarknaden. Planera gärna resande så ni har möjlighet att delta i mottagningen.

Varmt välkomna!

Program

Onsdag 5:e oktober

19:00-20:00, Mottagning – Svenska Ambassaden, Pikk 28, Tallinn

Torsdag 6:e oktober

09:00-11:30, Arbetsplatsbesök – Ericsson Supply Site, Peterburi Tee 67A, Tallinn (buss avgår från hotellet 08:20).

12:00-13:00, Lunch och registrering

13:00-13:05, Introduktion – Goda Neverauskaite, EFS/IFS-PERC och Hans Øyvind Nilsen, LO Norge. Konferencierer.

13:05-13:45, Öppningsanföranden

 • Jarkko Eloranta, Ordförande NFS och SAK Finland
 • Jevgeni Ossinovski, Minister of Health and Labour, Estonia
 • Peep Peterson, President EAKL
 

13:45-14:10, Huvudtalare – ILO Decent Work Agenda

 • Anna Biondi, Deputy Director, ACTRAV Bureau for Workers' Activities – ILO

14:10-15:00, Pelare ”Employment creation” -  Tillväxt, jobbskapande och schyssta inkomster. Hur når vi tillsammans målen om jobbskapande?
 • Hur arbetar Världsfacket med att uppnå målen i Decent Work Agenda? Karl-Petter Thorwaldsson, Vice ordförande, Världsfacket och Ordförande LO Sverige
 • CBSS mål för hållbar ekonomisk utveckling och hållbara arbetsmarknader i Östersjöregionen. Maira Mora, Director General, CBSS
 • Frågor från publiken

15:00-15:30, Paus

15:30-17:00, Pelare ”Social dialogue” - Social dialog och parternas engagemang - Gemensamma globala standarder som verktyg för att skapa anständigt arbete. Hur når vi målen kring den sociala dialogen?
 • Global Deal – En väg mot Decent Work för alla. Irene Wennemo, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Sveriges regering
 • TUACs arbete med OECDs riktlinjer för multinationella företag. John Evans, General Secretary Trade Union Advisory Committee to the OECD
 • ”Labour Code” och den sociala dialogen i Litauen. Kristina Krupavičienė, President LPS Solidarumas och Gražina Gruzdienė, President, Lithuanian Trade Union of Food Producers
 • Sammanfattande paneldiskussion - Hur jobbar vi gemensamt vidare i Norden och Baltikum för att tillsammans uppnå målen om social dialog?

19:00, Buffémiddag

Fredag 7:e oktober - World Day for Decent Work

9:00-10:30, Pelare ”Rights at Work”Hur säkrar vi arbetstagares rättigheter och ILOs kärnkonventioner?
 • Framtidens arbetsmarknad i de baltiska länderna. Raul Eamets, Professor of Macroeconomics, Tartu University
 • Praktiska erfarenheter från arbetslivet i skogs- och träindustrin. Inga Ruginienė, President, Federation of Lithuanian Forest and Wood Worker Trade Unions
 • Utvecklingen av arbetslivet i Lettland – ett arbetsgivarperspektiv. Andris Alksnis, Adviser on Labour Rights and Lawyer, Employers’ Confederation of Latvia (LDDK)
 • Frågor från publiken

10:30-11:00, Paus
 • NFS projekt om arbetstagares rättigheter. Maria Häggman, Utredare, NFS
 • UppropWorld Day for Decent Work – Grundläggande rättigheter i Litauen

11:30-12:15, Pelare ”Social Protection” – Trygga, anständiga anställningar och villkor i relation till globala trender kring atypiska och osäkra anställningsformer. Hur uppnår vi målen om sociala trygghetssystem?
 • Hur arbetar Europafacket för att nå målen? Ester Lynch, Konfederal Sekreterare, Europafacket
 • Trygga anställningar på framtidens arbetsmarknad. Lars Qvistgaard, Ordförande, Akademikerne Danmark

12:15-13:00, Avslutande paneldiskussion - Hur arbetar vi tillsammans vidare i Norden och Baltikum för att nå de globala målen i Decent Work Agenda?

13:00, Grab&Go lunch
 

Praktisk information

Datum: 
5-7 oktober 2016

Plats:
Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia 33, 10118 Tallinn, tel. +372 631 5333

Konferensmaterial

Jarkko Eloranta,
Ordförande NFS och
SAK/FFC Finland

Irene Wennemo,
Statssekreterare, Sverige

Jevgeni Ossinovski,
Arbetsmarknads- och
socialminister, Estland

Ester Lynch,
Konfederal sekreterare,
Europafacket

Karl-Petter Thorwaldsson,
Vice ordförande Världsfacket och
Ordförande LO Sverige

Maira Mora,
Generaldirektör, CBSS

Peep Petersson,
Ordförande EAKL Estland