580nfs1_red

NFS Conference on Decent Work 5-7 oktober 2016 i Tallinn

Välkommen till NFS Decent Work Conference, 6 - 7 oktober i Tallinn, Estland.

Konferensen sammanfaller med World Day for Decent Work den 7:e oktober och tar utgångspunkt i effekter av ökad internationalisering och sociala villkor. Konferensen samlar fackliga ledare i Baltikum och Norden för att gemensamt diskutera fackliga utmaningar och gemensamma strategier.

Programmet vilar på de fyra pelarna i ILOs Decent Work Agenda och knyter an till FNs 8:e mål i Agenda 2030. Vi kommer bland annat att behandla frågor och utmaningar kring kränkningar av fackliga rättigheter, osäkra och atypiska anställningsförhållanden, anständiga arbetsvillkor på en alltmer globaliserad arbetsmarknad, social dialog och välfärd.

Läs mer på svenska, finska eller engelska.