580nfs1_red

Nordisk facklig kongress 2019

Malmö, Sverige 3-5 september 2019

Välkomna till NFS 3:e Nordiska Fackliga Kongress. Den kommer att hållas på Quality Hotel View i Hyllie utanför Malmö i Öresundsregionen, 3–5 september 2019.

Det har nu gått nästan fyra år sedan vi höll vår förra kongress, i danska Køge våren 2015. Ni som var där minns säkert att vi då diskuterade balansen mellan EU och den nordiska kollektivavtalsmodellen. När vi möts till Nordisk Facklig Kongress igen kommer vi att ta vid där vi sist slutade, med skillnaden att EU/EES denna gång blir huvudtema samtidigt som perspektiven vidgas. Utöver samspelet och utmaningarna mellan EU/EES och den nordiska kollektivavtalsmodellen kommer vi att diskutera relationen mellan det europeiska samarbetet och våra välfärdsystem.

Med EU/EES som utgångspunkt kommer vi också att diskutera utmaningar för demokratin, ekonomi, framtidens arbetsliv och vägar fram för den nordiska fackföreningsrörelsen. Baserat på kongressens diskussioner och slutsatser så är uppdraget att utveckla en gemensam nordiska facklig europapolitisk strategi för medlemsorganisationerna.

Kongressen ”Building bridges” beskriver oss i den nordiska fackföreningsrörelsen, som fackliga brobyggare för konkurrenskraft och hållbarhet: Inom Norden samt mellan Europa och vår region.

Vi ses vid bron!

Varmt välkomna,
Magnus Gissler

Program

Tisdag 3 september

15.00    Kongressöppning:
Building Bridges – Ett utvecklat och stärkt nordiskt Europapolitiskt samarbete

 • Sonja Ýr Þorbergsdóttir – Ordförande NFS och BSRB
 • Katrín Jakobsdóttir – Statsminister, Island
 • Hans Dahlgren – EU-minister, Sverige
 • NFS-organisationernas ordföranden om de största Europapolitiska fackliga utmaningarna
 • Paula Lehtomäki – Generalsekreterare, Nordiska ministerrådet

19.00    Middag

Onsdag 4 september

9.00    Våra gemensamma europeiska fackliga utmaningar

 • Luca Visentini – Generalsekreterare, EFS

09.30   Kongressarbete - Gruppdiskussioner
            Demokrati och populism i Europa
10.30   Kaffe
11.00   Uppsummering
11.30   Kongressarbete - Gruppdiskussioner 
            Framtidens arbetsliv, strukturomvandling och arbetsmiljö
12.30   Lunch
13.30   Uppsummering
14.00   Den inre marknaden och EU:sociala dimensionen

 • Stefan Olsson – Direktör, DG Sysselsättning, EU-kommissionen
  En översikt av pågående och kommande EU-initiativ
 • Thomas Heidener – Särskild rådgivare, Beskæftigelseministeriet, Danmark
  Europeiska arbetsmyndigheten - ELA
 • Liina Carr - Konfederalsekreterare, EFS
  Den sociala dimensionen - EPSR, fackligt perspektiv

15.00   Kaffe
15.30   Kongressarbete - Gruppdiskussioner 
            Den inre marknaden och EUs sociala dimension
16.30   Uppsummering
17.00   Avslutande ordförandepanel  
17.45  Slut


19.00   Middag – Svenska medlmesorganisationerna bjuder på middag

Torsdag 5 september

09.00   Det finska EU-ordförandeskapet

 • Jenni Karjalainen - Specialmedarbetare, Arbets- och näringsministeriet, Finland

09.20   Den nordiska avtalsmodellens och välfärdens utmaningar

 • Esther Lynch – Vice generalsekreterare, EFS
 • Pelle Hilmersson- Vice Generalsekreterare, EFS
10.00   Kongressarbete - Gruppdiskussioner

            Avtal och välfärd i Norden och Europa
11.00   Uppsummering
11.30   Avslutande ordförandepanel
12.00   Slut och lunch

Tematiska gruppdiskussioner med frågeställningar om framtidsvisioner, utmaningar och prioriteringar för medlemsorganisationernas Europaarbete.

Syfte – att genom diskussion få fram slutsatser och prioriteringar som utgör underlag för att utveckla en nordisk facklig europapolitisk strategi for medlemsorganisationernas gemensamma arbete

Talare

Sonja Ýr Þorbergsdóttir
Ordförande, NFS och BSRB Island.

Katrín Jakobsdóttir
Statsminister, Island

Hans Dahlgren
EU-minister, Sverige
 

Paula Lehtomäki
Generalsekreterare, Nordiska ministerrådet
 

Luca Visentini
Generalsekreterare, EFS
 

Stefan Olsson
Direktör, DG Sysselsättning, EU-komissionen
 

Thomas Heidener
Särskild rådgivare, Beskæftigelseministeriet, Danmark

Liina Carr
Konfederalsekreterare, EFS

Jenni Karjalainen
Specialmedarbetare, Arbets- och näringsministeriet, Finland

Esther Lynch
Vice generalsekreterare, EFS

Per Hilmersson
Vice generalsekreterare, EFS

Praktisk information

Datum: 3-5 september 2019
Plats: Quality Hotel View, Malmö, Sverige
Hyllie Stationstorg 29
215 32 Malmö , Sverige

Deltagare:
NFS medlemsorganisationer inbjuds att delta med fem deltagare på kongressen, utöver styrelseledamöter.

Nordiska Branschfederationerna inbjuds att delta med två deltagare på kongressen.

Vill ni ha fler deltagare med, kontakta NFS sekretariat snarast så försöker vi ordna det.

Kostnader:
Deltagarna står själva för kost och logi, som faktureras respektive organisation i efterskott.

Program samt praktisk information kommer löpande att uppdateras på kongressens hemsida.

Kontaktperson:
Eva Carp, +46 (0)70 55 55 066