580nfs1_red

Nordisk facklig kongress 2019

Malmö, Sverige 3-5 september 2019

Välkomna till NFS 3:e Nordiska Fackliga Kongress. Den kommer att hållas på Quality Hotel View i Hyllie utanför Malmö i Öresundsregionen, 3–5 september 2019.

Det har nu gått nästan fyra år sedan vi höll vår förra kongress, i danska Køge våren 2015. Ni som var där minns säkert att vi då diskuterade balansen mellan EU och den nordiska kollektivavtalsmodellen. När vi möts till Nordisk Facklig Kongress igen kommer vi att ta vid där vi sist slutade, med skillnaden att EU/EES denna gång blir huvudtema samtidigt som perspektiven vidgas. Utöver samspelet och utmaningarna mellan EU/EES och den nordiska kollektivavtalsmodellen kommer vi att diskutera relationen mellan det europeiska samarbetet och våra välfärdsystem.

Med EU/EES som utgångspunkt kommer vi också att diskutera utmaningar för demokratin, ekonomi, framtidens arbetsliv och vägar fram för den nordiska fackföreningsrörelsen. Baserat på kongressens diskussioner och slutsatser så är uppdraget att utveckla en gemensam nordiska facklig europapolitisk strategi för medlemsorganisationerna.

Kongressen har namnet ”Building bridges”. Det är så vi tillsammans ser oss i den nordiska fackföreningsrörelsen, som fackliga brobyggare för konkurrenskraft och hållbarhet: Inom Norden och mellan Europa och vår region.

Vi ses vid bron!

Varmt välkomna,
Magnus Gissler

Program

Tisdag 3 september (eftermiddag)
Sonja Ýr Þorbergsdóttir – Ordförande, NFS och BSRB
Katrín Jakobsdóttir – Statsminister, Island
Hans Dahlgren – EU-minister, Sverige
Paula Lehtomäki – Generalsekreterare, Nordiska ministerrådet


Onsdag 4 september
Stefan Olsson – Director, DG Employment, European Commission

Nordisk facklig europapolitisk strategi

  • Presentation
  • Diskussion i plenum och grupp.

High level panel

(TBC)


Torsdag 5 september (förmiddag)
Luca Visentini – Generalsekreterare, ETUC


Finskt EU-ordförandeskap
TBC

European Labour Authority
TBC


NFS Ordförandepanel, slutkommentarer
 

Talare

Sonja Ýr Þorbergsdóttir
Ordförande, NFS och BSRB Island.

Katrín Jakobsdóttir
Statsminister, Island

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hans Dahlgren
EU-minister, Sverige
 

Paula Lehtomäki
Generalsekreterare, Nordiska ministerrådet
 

Stefan Olsson
Director, DG Employment, European Commission
 

Luca Visentini
Generalsekreterare, ETUC
 

Praktisk information

Datum: 3-5 september 2019
Plats: Quality Hotel View, Malmö, Sverige
Hyllie Stationstorg 29
215 32 Malmö , Sverige

Deltagare:
NFS medlemsorganisationer inbjuds att delta med fem deltagare på kongressen, utöver styrelseledamöter.

Nordiska Branschfederationerna inbjuds att delta med två deltagare på kongressen.

Vill ni ha fler deltagare med, kontakta NFS sekretariat snarast så försöker vi ordna det.

Kostnader:
Deltagarna står själva för kost och logi, som faktureras respektive organisation i efterskott.

Program samt praktisk information kommer löpande att uppdateras på kongressens hemsida.

Kontaktperson:
Eva Carp, +46 (0)70 55 55 066