580nfs1_red

Nordisk facklig kongress 2019

Malmö, Sverige 3-5 september 2019

Kära fackliga kollegor och brobyggare!

Ett stort och varmt tack till er alla för deltagande och engagemang i NFS kongress i Hyllie, Malmö.  

Kongressen, med föredrag, diskussioner och slutsatser är nu utgångspunkt för det arbete som vi är i full färd med i syfte att skapa en gemensam Nordisk Facklig Europapolitisk Strategi för NFS medlemsorganisationer. Totalt genomförde ni alla under kongressen 50 olika gruppdiskussioner som rapporterat in synpunkter och slutsatser. Med detta som grund har vi en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet för att finna de gemensamma prioriteringarna i vårt gemensamma fackliga Europaarbete.  

Hela NFS sekretariat vill hjärtligt tacka er för att ni deltog, byggde broar och gjorde kongressen till en succé! 
 
Magnus Gissler 
NFS generalsekreterare 

Kongressens program och talare