580nfs1_red

Utvärdering av Nordisk Facklig Kongress 2015

  • Svara på enkäten med att välja i skalan, 1=Dåligt, 2=Mindre bra, 3=bra, 4=Utmärkt