580nfs1_red

Talare under Nordisk Facklig Kongress

Kongressöppning
Norden - världens mest konkurrenskraftiga region

Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey är ordförande för NFS under verksamhetsåret 2015 och ordförande för den danska central/ hovedorganisationen FTF, som representerar 450.000 offentligt och privat anställda i Danmark. Bente Sorgenfrey är utbildad förskolelärare med en master i offentlig förvaltning med inriktning på ledning och organisation. Hennes fackliga bakgrund finns i det danska förskollärarförbundet BUPL där hon var förbundsordförande 1994-2003.

Mari Kiviniemi

Mari Kiviniemi är vice generalsekreterare i OECD och jobbar med public policy utmaningar
för att främja inkluderande tillväxt, jobb, jämställdhet och tillit. Hon har ansvar för den strategiska översynen av OECDs arbete med effektiv och ändamålsenlig förvaltning; territorial utveckling; handel och agrikultur så väl som statistik. Mari Kiviniemi har också ansvar för att främja OECD initiativ Better Life. Hon är tidigare finsk statsminister och riksdagsledamot i finska regeringen 1995-2014.

Kristina Persson

Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete i den svenska regeringen. Tidigare riksdagsledamot, ledamot av Europaparlamentet, landshövding i Jämtlands län, vice riksbankschef samt ordförande i Föreningen Norden. Grundade 2005 tankesmedjan Global utmaning för vilken hon tills nyligen också varit ordförande för. Kristina Persson har arbetat över sjutton år i fackföreningsrörelsen varav tre år i NFS.

"Mitt arbete går ut på att verka för en långsiktig idéutveckling inom Regeringskansliet. Det handlar om den gröna omställningen, jobben och fördelningen samt initiativ för att påverka den globala agendan för hållbar utveckling. Vidare ska jag verka för att de nordiska länderna samarbetar och drar nytta av sin sammanlagda styrka. Tillsammans är vi en aktör som väger tungt."

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson är ordförande för Landsorganisationen i Sverige som representerar 14 fackförbund och över 1,5 miljoner medlemmar. 
Karl-Petter Thorwaldsson har en bakgrund som metallarbetare, han har tidigare varit facklig politisk ombudsman i fackförbundet IF Metall och är tidigare ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - SSU och Arbetarnas Bildningsförbund - ABF.

Visioner för ett socialt Europa

Luca Visentini

Luca Visentini är sedan 2011 konfederal sekreterare för Europafacket EFS och är vald av EFS styrelse som kandidat för generalsekre-terarposten 2015-2019. Valet kommer att ske på EFS kongress i Paris i månadsskiftet september-oktober 2015. Luca Visentini har en lång karriär från den italienska fackföreningsrörelsen på såväl nationell som europeisk nivå och har sin utgångspunkt i den italienska centralorganisationen UIL – Unione Italiano del Lavoro.

 

Nordisk välfärd och nordisk konkurrenskraft
INSPIRATIONSföreläsare

Tone Fløtten

Tone Fløtten er daglig leder for Forskningsstiftelsen Fafo. Hun har doktorgrad i sosiologi og har jobbet med velferdsforskning i en årrekke. Hennes forskning er særlig konsentrert om fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Fløtten har omfattende erfaring fra forskning, forskningsledelse og formidling. Hun har vært leder for en rekke prosjekter, nasjonale så vel som komparative. I tillegg har hun erfaring fra redaksjonsarbeid, hun har flere styreverv, hun er medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), hun sitter i programstyret til Forskningsrådsprogrammet for Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og hun er medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Hun var også medlem av det norske Fordelingsutvalget og av det danske Eksperudvalget om fattigdom.

Bo Dahlbom

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om Internets betydelse som samhällsförändrare. Han är professor vid IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare på regeringsnivå i IT-politiska frågor.

”Europa och den nordiska avtalsmodellen”

NFS projekt Europa och den nordiska avtalsmodellen sätter fokus på hur den nordiska modellens autonomi står i relation till lagstiftningskrav från EU och analyserar var och varför det uppstår problem i implementering och tillämpning.  Projektet genomförs som en antologi över situationer och konflikter som uppkommit i de nordiska länderna.  Medförfattare från arbetstagar- och arbetsgivarsidan i de nordiska länderna medverkar med att beskriva fall där det har uppstått problem mellan EU lagstiftning och nationell lagstiftning och praxis på arbetsmarknaden. Artiklarna behandlar till exempel implementeringen av EUs utstat­ioneringsdirektiv och bemanningsdirektiv i de nordiska länderna, samt aktuella diskussioner om minimilöner på EU-nivå och hur den påverkar avtalsmodellen. Projektet är delfinansi­erat av Nordiska Ministerrådet och antologin publiceras som en TemaNord publikation.

Jens Kristiansen

Jens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Han har gennem mange år haft EU og aftalemodellen som et af sine primære forskningsfelter og har bl.a. udgivet "Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer" i 2013. Jens Kristiansen är redaktör för NFS antologi ”Europa och den nordiska avtalsmodellen” som publiceras på Nordisk Facklig Kongress 2015.

Ekonomiska och lönepolitiska utmaningar – Norden och Europa

Veronica Nilsson

Veronica Nilsson är konfederal sekreterare i Europafacket ETUC sedan 2011. Hon har, innan hon kom till ETUC som special advisor 2010, arbetat bland annat för European Federation of Public Service Unions EPSU, det svenska fackliga Brysselkontoret och Trade Union Advisory Committee, TUAC, to the OECD i Paris. Veronica Nilsson är magister i politisk ekonomi från Stockholms universitet.

Jens Kragh

Jens Kragh är direktör för den danska central/hovedorganisa-tionen FTF, som representerar 450.000 offentligt och privat anställda i Danmark.  Han finns på FTF sedan 1997 men hans erfarenhet av avtalsförhandlingar omfattar också erfarenheter från Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Akademikernes Centralorganisation och KTO, som intill nyligen var namnet på förhandlingsorganisationen for anställda i kommuner och regioner.

Den nordiska arbetsmarknaden
– Danska ordförandeskapets prioriteringar och NMR strategiska genomlysning och samarbetsrapport

Dagfinn Høybråten

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Poul Nielson

Poul Nielsen är nyutsedd utredare för den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden som initierats av Nordiska ministerrådet.  Nielson är tidigare dansk socialdemokratisk parlamentariker och minister. Han var EU-kommissionär med ansvar för biståndsfrågor i Prodi-kommissionen 1999-2004. 

De nordiska arbetslivsministrarna har initierat en strategisk genomlysning av den nordiska arbetsmarknaden som ska bidra till ökat förpliktande samarbete i Norden och ge konkreta rekommendationer om det nordiska samarbetet i relation till internationella frågor, främst EU/EES-frågor men även OECD och ILO. Genomlysningen ska också fokusera på att ge rekommendationer för att uppnå Nordiska ministerrådets målsättningar på arbetslivsområdet med hög sysselsättning, låg arbetslöshet, ett inkluderande arbetsliv och god arbetsmiljö. Därutöver ska utredningen granska det nordiska trepartssamarbetet.

Nordiska ministerrådet har utsett den tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson till utredningsman för den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden.