580nfs1_red

Grönlandskonferens, Ilulissat 24-25 april

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.
Några av deltagarna bland isbergen i Ilulissat isfjord. Foto: NFS Några av deltagarna bland isbergen i Ilulissat isfjord. Foto: NFS

För första gången i sin 40-åriga historia höll NFS ett möte på Grönland. Under den 23-25 april befann sig ett 50-tal konferensdeltagare inklusive NFS styrelse i Ilulissat, på Grönland, för att lära sig mer om Grönlands näringsliv och arbetsmarknad, samt diskutera hållbar tillväxt och hållbart arbetsliv.

Grönland befinner sig vid ett vägskäl, man har just beslutat om den s k storskalaloven, men naturresursutvinningen sätter press både på Grönlands samhällsliv och på arbetsmarknaden i Grönland.

 

På Grönland är även klimatförändringen skrämmande tydlig. I Ilulissat ligger också Ilulissat isfjord, ett skådespel över naturens dramatiska krafter. En uppvärmning av jorden på några få grader får konsekvenser över hela jordklotet, och de konsekvenserna märks först på Grönland. Under konferensen diksuterade de fackliga organisationerna  på vilket sätt facket kan medverka till ett hållbarare arbetsliv, ekonomiskt och socialt, såväl som ekologiskt.

Konferensrapport

Presentationer under konferensen

Här hittar du de powerpointpresentationer som visades under konferensen.

Program

Foto: Stock.XCHNG Foto: Stock.XCHNG

Konferensen kommer att innehålla dels klimatfrågan, dels information och diskussion kring Grönlands specifika utmaningar kring sysselsättning och utvinning av naturresurser. Programmet kommer också innehålla en "klimatutflykt", vilket innebär att varma kläder och skor kommer behövas.

 

På programmet står bland annat:

  • Hållbarhetsarbetet på Royal Greenland, Grönlands största arbetsplats
  • Klimatutflykt på Ilulissat isfjord
  • Panelsamtal kring naturresurser, fackliga rättigheter och social dumpning
  • Erfarenheter av fackliga strategier för hållbara jobb
  • m.m.

 

Tolkning kommer att finnas till/från skandinaviska/finska.

 

Ilulissat är beläget intill Ilulissat Isfjord, vilken är uppsatt på UNESCOs världsarvslista.


Visa Grönland på en större karta

Packlista

Grönland har två årstider, sommar och vinter. I april, när vi åker dit, är det alltså fortfarande vinter.

Även om både konferens och styrelsemöte kommer vara inomhus på Arctic Hotel, så vill vi på NFS understryka behovet av en genomtänkt klädsel på Grönland. Under konferensen kommer vi åka ut på Ilulissat Isfjord under 2,5 timmar, och du behöver vara rätt klädd för att inte frysa under turen. Därför har vi letat upp ett förslag på packlistor från en researrangörer. Packlistorna utgår många gånger från en väldigt aktiv semester med dagsutflykter och slädturer, du får anpassa själv efter vad du tror du kommer ha behov av. Slutligen, glöm inte kameran!

 

Grønlands Rejsebureau har packlistor för vinterresor med dagsutflykter, och vinterresor med längre slädturer.

 


Här hittar du väderprognos för Ilulissat från yr.no.

 

Grönlandsresor

För Grönlandskonferensen samarbetar NFS med Grönlandsresor. Önskar du stanna längre på Grönland i samband med konferensen kan du kontakta Grönlandsresor för att få mer information kring vad som finns att se på Grönland. Ilulissat är en väldigt vacker del av Grönland, men det finns mycket mer att upptäcka.

 

För mer information om Ilulissat, besök Grönlandsresors hemsida.

Grönlands turistbyrå

Grönland är en speciell destination. Kanske vill du stanna någon dag extra, för att hinna uppleva lite mer innan du åker tillbaka? Kanske vill du bara förbereda dig ordentligt? Hos Grönlands turistbyrå hittar du information om olika aktiviteter såsom myskoxsafari, isfiske, skidåkning, heliski, hundsläde, tips på var du kan äta grönländsk mat, var du kan övernatta, samt praktiska tips såsom vilken valuta som gäller, hur du bör klä dig, och vilka souvenirer du bör titta efter.

UTTALANDE

Dagen efter konferensen sammanträdde NFS styrelse. Baserat på diskussionerna inför och under konferensen, antog NFS styrelse ett uttalande.

Läs hela uttalandet här

 

"Den nordiska arbetsmarknadsmodellen där arbetsmarknadens parter självständigt förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal, är en av hörnstenarna i våra nordiska välfärdssamhällen. Tar vi bort en hörnsten, riskeras hela bygget. Därför är arbetet för att upprätthålla och värna om den nordiska arbetsmarknadsmodellens likabehandlingsprincip så avgörande. Grönland är en del av Norden, och också av den nordiska modellen.

 

Det är därför mycket anmärkningsvärt att Grönland, genom sin Storskalalag, är berett att frångå den nordiska arbetsmarknadsmodellen och medverka till social dumpning för att tillmötesgå utländska investerare. Det är djupt problematiskt att utländska företag som investerar i den grönländska utvinningsindustrin kan tillåtas att frångå grönländska kollektivavtal. Vi har förståelse för att Grönland är i behov av utländska investeringar och att utländsk arbetskraft kan behövas för etableringen av storskaliga utvinningsprojekt. Men arbetskraftens rörlighet får aldrig ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter. Detta är ett allvarligt avsteg från den nordiska arbetsmarknadsmodellen, där villkoren på arbetsmarknaden avtalas mellan parterna.

 

De nordiska regeringarna, inklusive Grönlands landsstyre, måste ta vara på och utveckla våra samarbetstraditioner för att ytterligare förbättra arbetsmarknaden och stärka konkurrenskraften. Norden måste satsa på full sysselsättning, och motverka social dumpning.Samtidigt bör man eftersträva en hållbar tillväxt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt."

 

Konferensunderlag

Bakgrundsinformation

               Basfakta om Grönland