580nfs1_red

NORDISK KONFERENS OM GRÄNSHINDER 19 APRIL

 

Det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2012, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS) och Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bjuder in till en nordisk trepartskonferens om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och gränshinder i Oslo den 19 april 2012.

Webbsändning

Hela konferensen webbsändes, i tre delar, som du kan titta på här eller på NFS Bambuser-kanal.

Notera att varje sändning börjar med en stillbild i ungefär 5 minuter.

 

PPT-presentationerna som presenterades under konferensen hittar du i spalten till höger, under rubriken PPT-bilder.


Intervjuer gjorda under konferensen

Gränshinder i Norden

 En välfungerande nordisk arbetsmarknad ska underlätta för arbetstagare i de nordiska länderna, så att de enkelt ska kunna arbeta i hela Norden. Det är därför viktigt att förebygga och undanröja gränshinder på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Det norska ordförandeskapet vill därför, tillsammans med arbetsmarknadens parter, fortsätta det arbete som påbörjats på nordisk nivå genom att diskutera och finna konkreta lösningar på olika gränshinder.

Gränshinderforum, som upprättades av de nordiska statsministrarna 2008, har fått förlängt mandat till 2013. Med utgångspunkt i forumets arbete har det tillsatts en expertgrupp för att kartlägga existerande gränshinder på arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdet, och för att föreslå lösningar på dessa gränshinder.

 

Expertgruppens slutrapport ska vara färdig under mars 2012. Resultaten av expertgruppens rapport kommer att presenteras på konferensen, och det vidare arbetet för att lösa gränshinder på arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdet kommer att diskuteras. Fokus kommer att ligga på att diskutera de möjliga lösningar på olika gränshinder som rapporten lägger fram.

Praktisk information

Konferansen stöds av Nordiska Ministerrådet och äger rum på Thon hotell Oslofjord.

 

Konferensen kommer att tolkas mellan skandinaviska och finska. Ange i anmälan om du behöver tolkning.

 

För övrig praktisk information, läs här!

Nordiskt trepartsarrangemang

Konferansen om gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden är ett gemensamt arrangemang mellan det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2012, Nordens Fackliga Samorganisation NFS och Næringslivets Hoveorganisasjon NHO.