580nfs1_red

”EU og den danske aftalemodel”

NFS arrangerar tillsammans med vår tre danska medlemsorganisationer, LO-DK, FTF och Akademikerne, i samarbete med Tænketanken EUROPA konferensen
”EU og den danske aftalemodel”.

 Konferensen hålls fredagen den 25 september på Christiansborg  i Köpenhamn.

 Utgångspunkten för konferensen är hur den danska avtalsmodellen påverkas av EUs inre marknad med fri rörlighet för arbetskraften. En utgångspunkt för konferensen är den nyligen publicerade NFS-rapporten ”Europa og den nordiske aftalemodel” och de slutsatser och utmaningar den pekar på vad gäller EU-lagstiftning och domstolarnas ökande betydelse i de arbetsrättsliga systemen. Föredragshållare och debattörer är bland annat Bente Sorgenfrey, Lizette Risgaard, den danska beskæftigelsesministern Jørn Neergaard Larsen och professor Ruth Nielsen vid Copenhagen Business School.
Programmet i sin helhet finns här under.

Sista anmälningsdag är fredagen den 11 september och antalet platser är begränsat.