580nfs1_red

Agenda 2030 - Nordiskt Fackligt erfarenhetsutbyte

NFS anordnar måndagen den 7 maj en workshop om Agenda 2030 i Köpenhamn med syftet att utbyta erfarenheter kring Agenda 2030 samt sprida information om detta till Världsfacket och Nordiska ministerrådet.

Inbjudna talare är Paoloa Simonetti, ansvarig för utvecklingsfrågorna på IFS, och Nordiska ministerrådet (TBC). Då det är ett erfarenhetsutbyte kommer även NFS medlemsorganisationer presentera hur de arbetar med agendan nationellt och inom sina organisationer. Eftermiddagen är sedan vikt åt diskussioner i mindre grupper. Workshopen kommer att avslutas med en bredare diskussion om vägen vidare för det nordiska fackliga samarbetet.

Målgruppen för seminariet är tjänstemän och förtroendevalda inom NFS-organisationerna som arbetar med Agenda 2030-frågor och nationella fackliga organisationer med intresse för Agenda 2030-frågor.

Pratiskt

Måndag 7 maj 2018, 10:30 – 16:00
Nordiska ministerrådet, Ved stranden 18, København

Då vi har en internationellt gäst kommer workshopen att hållas på engelska i tillämpliga delar.
 

Program (preliminärt)

10:30, Inledning
 
Öppningsanföranden
 

 • Anniina Kristinsson, rådgivare för hållbar utveckling, Nordiska ministerrådet
 • Paola Simonetti, ansvarig för utvecklingsfrågorna, IFS.

 
11:00-12:15, Landsvis genomgång

Denmark

 • LO DK, N.N.
 • FTF, Thomas Hoelgaard
Finland
 • SAK, Pia Björkbacka
Iceland
 • ASI, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
Norway
 • LO N, Anne-Beth Skrede
 • Unio, Liz Helgesen och André Oktay Dahl
 • YS, Gunn Kristoffersen
Sweden
 • LO S, Oscar Ernerot
 • TCO, Anna Gustafsson
 • Saco (TBC), Laila Abdallah

 
12:15-13:45, Lunch
 
13:45-15:00, Gruppdiskussion
 
15:00, Rapportering och bred diskussion kring frågeställningarna
 
Hur får facken en tydligare röst utgående från våra prioriteringar?
Hur kan rapporteringen av mål åtta göras?
Hur kan vi bidra till den nationella implementeringen?
Vilken är vägen vidare för det nordiska fackliga samarbetet?
 
15:50,
 
Avslutning Paola Simonetti
16:00
 

Nordiska ministerådet

Anmälan