580nfs1_red

Framtidens arbete i plattformsekonomins och digitaliseringens tidsålder

NFS och Friedrich-Ebert-Stiftung Nord ordnade tillsammans en konferens om framtidens arbete i plattformsekonomins och digitaliseringens tidsålder i Berlin den 17 mars 2016. Här under kan du ta del av materail från konferensen.
 

Artiklar om konferensen

Att arbeta bland molnen, OFR, Jaime Aleite
Digitalt arbeidsliv, YS Frode Sandberg

Länkar om digitalisering

Program och presentationer

Arbetets form och innehåll
Förändrade och nya arbetsformer förutspås öka på framtidens arbetsmarknad. Egenanställning, uppdragsburna arbetsformer och uppdragsgivare med begränsat eller inget arbetsgivaransvar är realiteter som kommer att bli verklighet för arbetstagare i framtidens arbetsliv.  Samtidigt kommer vårt arbete bli mer flexibelt i sin utformning, både innehållsmässigt och rumsligt. Arbetstagare kommer i ökad utsträckning få hantera egenansvar och balansen mellan arbetsliv och privatliv. Hur kan vi utveckla och stärka arbetstagarnas rättigheter och arbetsmiljö i framtiden?

Framtidens lönebildning
Hur kommer lönebildningen att påverkas av digitaliseringen och plattformsekonomins framväxt? I framtiden förutspås en ökande polarisering ske på arbetsmarknaden, även ur lönesynpunkt där lönespridningen förväntas öka som en effekt. Hur säkrar vi en god lönebildning för alla löntagare även i den digitala tidsålder, och hur påverkas partsförhållandet på arbetsmarknaden och de fackliga organisationernas position i en tidsålder där arbetslivets nuvarande förutsättningar och funktionssätt kommer att förändras i grunden?

Framtidens kompetensförsörjning
På framtidens arbetsmarknad står kompetens i centrum, och kontinuerlig fortbildning och möjlighet till omställning krävs för att arbetstagare ska kunna vara anställningsbara, trygga och bidra till verksamheten genom hela arbetslivet. Hur säkrar vi reellt livslångt lärande för arbetstagare, vilken roll spelar de fackliga organisationerna i denna process?

Facklig organisering i den digitala tidsåldern
Vilka utmaningar möter vi som fackliga organisationer för att vinna nya generationer för det fackliga medlemskapet i ett digitaliserat arbetsliv? Hur ska vi utveckla och organisera den fackliga verksamheten när förändrade arbets- och anställnings-former ökar och den fysiska arbetsplatsens gränser suddas ut? Hur kan arbetstagares ställning och rättigheter stärkas på en arbetsmarknad där traditionella mönster för anställning och social trygghet suddats ut?