580nfs1_red

NFS Konferenser och seminarier

Med jämna mellanrum anordnar NFS konferenser och seminarier om kring aktuella teman såsom den nordiska modellen, lönebildning, flyktingars etablering på arbetsmarknaden, anständigt arbete och digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden.

Under fliken konferenser finns länkar till tidigare och kommande konferenser.
 

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO Sverige, talar på Nordisk Facklig Kongress i Køge, maj 2015