580nfs1_red

2019 > 09

Vi önskar dig all framgång och lycka till i det nya viktiga uppdraget, hemma i Sverige såväl som i nordiska, europeiska och internationella sammanhang.

Vi vill från NFS tacka dig för ditt stora engagemang och tydliga ledarskap som du som TCO:s ordförande bidragit med i den nordiska fackliga samverkan. Din kunskap och kompetens om den nordiska modellen, partssamarbete och omställning – bland mycket annat – har varit ovärderligt i de gemensamma nordiska, europeiska och internationella fackliga uppdragen. Du har bidragit till att stärka och flytta fram den nordiska fackföreningsrörelsens positioner och inflytande på ett föredömligt sätt. Stort tack för det!

Foto: Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS/ITUC)

Läs hela inlägget »
Etiketter: eva nordmark

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.