580nfs1_red

2019

Dear fellow trade union colleagues at ZNP – The Polish Teachers' Union

We in the Nordic trade union movement stand in solidarity with your demands of better salaries for teachers and other school employees in Poland. We in the trade union movement have for over a century fought for better wages and working conditions, as well as democratic influence. As the voice of their members, trade unions are the legitimate counterpart in social dialogue and collective bargaining and our struggle to bring a better life for our members is equally as legitimate.

Furthermore, teachers and school employees have a very important role in education and democratic upbringing of our future generations. Therefore this struggle is even more important.

We are all part of a larger European trade union movement. Our movement knows no boundaries and your cause is ours. We hope that these few lines of solidarity will help keep your spirits up in your struggle.

In solidarity,

On behalf of the Executive Committee of NFS – Council of Nordic Trade Unions

Sonja Yr Thorbergsdottir
President

Magnus Gissler,
General Secretary

Läs hela inlägget »

Snart är det dags. Om två månader, 21–24 maj, möts den europeiska fackföreningsrörelsen i ett vårigt Wien för att hålla Europafackets (EFS) 14:e kongress. Kongressen, som är det högsta beslutande organet, kommer då att fatta beslut om de politiska riktlinjerna och välja ny ledning för den kommande mandatperioden (2019–2023).

Förberedelserna inför kongressen är igång och igår kunde Europafackets styrelse på sitt sammanträde i Bryssel besluta om ett förslag på ledning och sekretariat, att väljas på kongressen, som kommer att leda den europeiska fackföreningsrörelsen in i 2020-talet. Utifrån nordisk horisont är det mycket glädjande att Norden har två kandidater i förslaget. Pelle Hilmersson, som idag är internationell chef på TCO i Sverige är föreslagen som Vice generalsekreterare och Bente Sorgenfrey, vice ordförande för FH Danmark, att ingå i Presidiet.

- NFS har tillsammans med medlemsorganisationerna arbetat intensivt under de senaste månaderna för att bistå och finna stöd för de nordiska kandidaturerna. Vi är nu otroligt glada att Pelle och Bente finns med som kandidater. De är mycket kompetenta och erfarna och jag är övertygad om att de kommer leda den europeiska fackföreningsrörelsen in i framtiden och möta de utmaningar vi står inför, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation (NFS).

Från vänster: Bente Sorgenfrey och Per Hilmersson

Läs hela inlägget »
Etiketter: kongress, efs, etuc, wien
På måndagen 18 mars tillträdde Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare Paula Lehtomäki. Lehtomäki är Nordiska ministerrådets första kvinnliga generalsekreterare och en supporter av nordiskt samarbete.
 
För NFS är det Nordiska ministerrådet en viktig samarbetspartner, som kontinuerligt agerar för att också främja förhållandena på arbetsmarknaden i och emellan de nordiska länderna. Arbetet med gränshinder, för att öka smidigheten av mobilitet i området har främjat både företagare och arbetstagare i alla de nordiska länderna. Jämställdhet som tema ligger också i fokus för Nordiska ministerrådet och ett intresseområde som NFS med sina medlemsorganisationer anser vara ypperlig för ett fördjupat samarbete.
 
Vi ser fram emot ett fortsatt gott och fördjupat samarbete kring det nordiska arbetslivets utmaningar och utvecklingsmöjligheter under Paula Lehtomäkis ledning som ny generalsekreterare.

Nordiska ministerrådet har publicerat en kort nyhet där de intervjuat Lehtomäki om hennes tankar om nordiskt samarbete.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.