580nfs1_red

2019

Idag, på TCO:s extra kongress, valdes Therese Svanström till ordförande för Tjänstemännens centralorganisation.

Therese kommer närmast från posten som kanslichef på Unionen och har tidigare bland annat varit statssekreterare på Socialdepartementet hos Annika Strandhäll.

– De förändringar som sker på arbetsmarknaden just nu gör att kraven på individen ökar. I den omställningen måste det finnas en trygghet. Det är vår roll som facklig organisation att driva de frågorna så att alla har möjlighet att se på framtiden med tillförsikt. Jag ser fram emot att få driva det arbetet de kommande åren, säger Therese Svanström i ett pressmeddelande från TCO.

– NFS gratulerar Therese Svanström till det nya uppdraget. Vi hälsar dig varmt välkommen till den nordiska fackliga familjen och andra uppdrag i den europeiska och internationella fackföreningsrörelsen, säger Magnus Gissler, NFS generalsekreterare.

Therese är TCO:s tionde ordinarie ordförande och efterträder Eva Nordmark som tidigare i höstas blev Sveriges arbetsmarknadsminister. Däremellan har Peter Hellberg varit tillförordnad ordförande för Tjänstemännens centralorganisation.

Läs hela inlägget »
Etiketter: tco, ordförande, kongress

I den kroatiska huvudstaden Zagreb valdes igår tisdag 6 november Kristjan Bragason till ny generalsekreterare för det europeiska livs, jordbruks- och turismfacket (EFFAT*) på dess femte kongress.

NFS och hela den nordiska fackföreningsrörelsen gratulerar Kristjan till det nya uppdraget som generalsekreterare för EFFAT. Kristjan har under många år varit verksam inom det nordiska samarbetet. Han kommer ursprungligen från Island och har närmast arbetat i Köpenhamn som generalsekreterare på NUHRCT, den nordiska branschfederationen för Hotel, restaurang, catering och turism.

Men nu vidgas perspektiven och när Kristjan fortsätter sin fackliga bana hos EFFAT, som i sin tur har sitt huvudkontor i Bryssel, gör han det för en organisation som representerar 20 nationella fackförbund i 35 europeiska länder och företräder därigenom 22 miljoner löntagare gentemot EU, de europeiska arbetsgivarna i berörda sektorer och inom Europafacket.

Kristjan säger i ett pressmeddelande från kongressen att de europeiska medborgarna under de senaste åren har fått möta ökade missförhållanden och att facken ska fortsätta med att erbjuda svaren: ”Baserat på grundläggande demokratiska värden och principer, solidaritet, jämlikhet och hållbarhet så måste Europa starta med att förbättra arbetstagarnas rättigheter. Det har aldrig varit så viktigt som att i dessa dagar bygga och organisera starka fack då vi ser att nationalistiska rörelser växer samtidigt som löntagare med dåliga anställningsförhållanden blir allt fler.”

*EFFAT är en förkortning för European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism

Foto: 3F Fagligt Fælles Forbund

Foto: EFFAT

Läs hela inlägget »

Vi önskar dig all framgång och lycka till i det nya viktiga uppdraget, hemma i Sverige såväl som i nordiska, europeiska och internationella sammanhang.

Vi vill från NFS tacka dig för ditt stora engagemang och tydliga ledarskap som du som TCO:s ordförande bidragit med i den nordiska fackliga samverkan. Din kunskap och kompetens om den nordiska modellen, partssamarbete och omställning – bland mycket annat – har varit ovärderligt i de gemensamma nordiska, europeiska och internationella fackliga uppdragen. Du har bidragit till att stärka och flytta fram den nordiska fackföreningsrörelsens positioner och inflytande på ett föredömligt sätt. Stort tack för det!

Foto: Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS/ITUC)

Läs hela inlägget »
Etiketter: eva nordmark

I dag vedtok ILO en konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen slår fast at alle har rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. Med dette vedtaket skrives det historie. Fram til nå har majoriteten av verdens arbeidende stått uten noen form for beskyttelse mot vold og trakassering. Med den nye ILO-konvensjonen bidrar FNs arbeidsorganisasjon til et arbeidsliv fri for vold og trakassering. - For alle. Det dreier seg om en rettighet gyldig uavhengig av sektor, form for kontrakt eller arbeidstilknytning. Konvensjonen gjelder eksempelvis arbeidende i uformell sektor, dvs den delen av arbeidslivet som sysselsetter flest globalt.

Vedtaket om en ILO-konvensjon er resultat av mange års arbeid. Sammen med internasjonal fagbevegelse, har den nordiske fagbevegelse vært aktive bidragsytere forhandlingen som har pågått i ILO-de siste 2 årene.
 
Solidaritetsperspektivet
Med et felles rammeverk skal alle ha noe å strekke seg etter, noe som igjen bidrar til at store grupper arbeidende en tryggere hverdag og anstendige arbeidsforhold. Konvensjonen betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Vedtaket gir eksempelvis verdens hushjelper, gateselgere og dagarbeidere en anerkjennelse av jobben de gjør og en bekreftelse på at de skal behandles med respekt. – Og til en arbeidsdag fri for vold og trakassering.
 
Det nordiske perspektivet
Standarden er også viktig i et nordisk perspektiv. Forhandlingene har blant annet berørt utfordrende tema for nordisk arbeidsliv: forebygge og beskyttelse mot vold og trakassering fra tredjepart som klienter, kunder og brukere. Det kan dreie seg om vold og trakassering som skjer «face to face» eller gjennom digitale medier. Som i verden ellers er også diskusjonene om arbeidslivets grenser høyst aktuelle. Arbeidslivet er ikke lengre knyttet til en konkret arbeidsplass alene. Og de som jobber med «kontoret i lomma», som frilansere, journalister i felt eller plattformarbeider har også rett til arbeidsdager fri fra vold og trakassering. Disse og liknende eksempler gjør ILO-standarden relevant for nordisk arbeidsliv. Konvensjonen er historisk også for Norden!
 
Med store forskjeller og avstand mellom stater, sektorer og partene i arbeidslivet, har forhandlingene vært krevende. Gleden var derfor stor da standarden ble vedtatt. Det nordiske forhandlingsteamet er samtidig tydelige på en ting: Tiden er overmoden for en ILO-konvensjon mot vold og trakassering, men det er nå jobben starter!


Forhandlerne oppfordrer de nordiske regjeringene til å bli de første til å ratifisere konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet.


Det nordiske forhandlingsteamet:
Lise Donovan (TCO), Paula Ilveski (SAK), Nina Hedegaard (FH), Majbrit Berlau (FH), Mirjam Folvord (YS), Hans Kristian Stenestø (LO-N) og Liz Helgesen (Unio). Forhandlingsutvalget har vært i tett dialog med den nordiske fagbevegelsens ILO-utvalg. Forhandlerne har også fått nyttige innspill og tett kontakt med elevene ved den nordiske Geneveskolen som har fulgt komitearbeidet.
 

Deler av det nordiske teamet som har jobbet med en ILO-stander mot vold og trakassering i arbeidslivet, fra venstre: Hans Kristian Stenestø (LO), Stig Arne Bøe (Geneveskolen), Anette Sandvær (Geneveskolen), Lise Donovan (TCO), Pierre Ericsson (Geneveskolen), Liz Helgesen (Unio), Majbrit Berlau (FH); Mirjam Folkvord (YS), Rikke Olsen (Geneveskolen), nederst: Eivind Johansson (Geneveskolen)

Foto: Nora Sørensen
Lenke til den nordiske Geneveskolen: http://geneveskolan.org/

Lenke til Konvensjonen: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711140.pdf

Läs hela inlägget »

Dear fellow trade union colleagues at ZNP – The Polish Teachers' Union

We in the Nordic trade union movement stand in solidarity with your demands of better salaries for teachers and other school employees in Poland. We in the trade union movement have for over a century fought for better wages and working conditions, as well as democratic influence. As the voice of their members, trade unions are the legitimate counterpart in social dialogue and collective bargaining and our struggle to bring a better life for our members is equally as legitimate.

Furthermore, teachers and school employees have a very important role in education and democratic upbringing of our future generations. Therefore this struggle is even more important.

We are all part of a larger European trade union movement. Our movement knows no boundaries and your cause is ours. We hope that these few lines of solidarity will help keep your spirits up in your struggle.

In solidarity,

On behalf of the Executive Committee of NFS – Council of Nordic Trade Unions

Sonja Yr Thorbergsdottir
President

Magnus Gissler,
General Secretary

Läs hela inlägget »

Snart är det dags. Om två månader, 21–24 maj, möts den europeiska fackföreningsrörelsen i ett vårigt Wien för att hålla Europafackets (EFS) 14:e kongress. Kongressen, som är det högsta beslutande organet, kommer då att fatta beslut om de politiska riktlinjerna och välja ny ledning för den kommande mandatperioden (2019–2023).

Förberedelserna inför kongressen är igång och igår kunde Europafackets styrelse på sitt sammanträde i Bryssel besluta om ett förslag på ledning och sekretariat, att väljas på kongressen, som kommer att leda den europeiska fackföreningsrörelsen in i 2020-talet. Utifrån nordisk horisont är det mycket glädjande att Norden har två kandidater i förslaget. Pelle Hilmersson, som idag är internationell chef på TCO i Sverige är föreslagen som Vice generalsekreterare och Bente Sorgenfrey, vice ordförande för FH Danmark, att ingå i Presidiet.

- NFS har tillsammans med medlemsorganisationerna arbetat intensivt under de senaste månaderna för att bistå och finna stöd för de nordiska kandidaturerna. Vi är nu otroligt glada att Pelle och Bente finns med som kandidater. De är mycket kompetenta och erfarna och jag är övertygad om att de kommer leda den europeiska fackföreningsrörelsen in i framtiden och möta de utmaningar vi står inför, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation (NFS).

Från vänster: Bente Sorgenfrey och Per Hilmersson

Läs hela inlägget »
Etiketter: kongress, efs, etuc, wien
På måndagen 18 mars tillträdde Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare Paula Lehtomäki. Lehtomäki är Nordiska ministerrådets första kvinnliga generalsekreterare och en supporter av nordiskt samarbete.
 
För NFS är det Nordiska ministerrådet en viktig samarbetspartner, som kontinuerligt agerar för att också främja förhållandena på arbetsmarknaden i och emellan de nordiska länderna. Arbetet med gränshinder, för att öka smidigheten av mobilitet i området har främjat både företagare och arbetstagare i alla de nordiska länderna. Jämställdhet som tema ligger också i fokus för Nordiska ministerrådet och ett intresseområde som NFS med sina medlemsorganisationer anser vara ypperlig för ett fördjupat samarbete.
 
Vi ser fram emot ett fortsatt gott och fördjupat samarbete kring det nordiska arbetslivets utmaningar och utvecklingsmöjligheter under Paula Lehtomäkis ledning som ny generalsekreterare.

Nordiska ministerrådet har publicerat en kort nyhet där de intervjuat Lehtomäki om hennes tankar om nordiskt samarbete.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.