580nfs1_red

2018 > 10

Storbritanniens premiärminister Theresa May talade den 30 oktober inför Nordiska rådets 87 ledamöter, med det ansvarsfulla förtroendeuppdraget att representera 27 miljoner medborgare i Norden, och en fulltalig nordisk statsministerrepresentation bestående av Stefan Löfvén, Katrín Jakobsdóttir, Erna Solberg, Juha Sipilä och Lars Løkke Rasmussen.

- Intressant i sammanhanget är att det var länge sedan Nordiska rådets session besöktes av en utländsk delegation av den här digniteten och frågan är om detta kommer att bli en trendsättare för framtiden. Nordiska rådet, liksom Nordiska ministerrådet, har under lång tid eftersträvat att göra sig mer relevanta internt i Norden men även globalt. Uppenbart är i alla fall att Theresa May söker allianser för nya sammanhang i tidsepoken post-Brexit. Hon talade specifikt om att man vill stärka sitt samarbete med Nordiska rådet, vilket måste tolkas som att det även inkluderar Nordiska ministerrådet, säger Magnus Gissler, generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.

Redan före det officiella öppnandet presenterades emellertid besökets nyhet på en pressträff med Theresa May och Erna Solberg, där de meddelade att Norge och Storbritannien bilateralt kommit fram till att praxis ska fortsätta gälla. Avtalets intention är att norrmän och britter fortsatt skall få bo och verka i varandras länder, även om Storbritannien ramlar ur EU utan ett avtal om den framtida relationen.

Efter öppnandet inledde Theresa May sitt tal med att beskriva de geografiska och historiska banden mellan Norden och Storbritannien, gemensam kultur och inte minst en gemensam värdegrund kring ledord som demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Även säkerhet och rättstatsens principer var i detta sammanhang viktiga och hon tackade de Nordiska länderna för solidariteten vid de ryska aggressionerna på brittisk mark med kemvapen.

På ett konkret plan menade May att Norden och Storbritannien kan samarbeta i försvaret av en internationell ordning baserad på regler, protokoll och fördrag i syfte att skydda demokratin och säkerheten för medborgarna och garantera stabila länder. Hon ser gärna att Norden och Storbritannien också samverkar för att bistå länder som har det sämre ställt och talade om bistånd och investeringar för hållbar utveckling. Miljö och klimat, med stora utmaningar kring plast i haven och utsläpp av fossila bränslen, var en annan huvudpunkt där hon såg Nordisk-Brittiskt samarbete och hon menade att våra länder och regioner behöver utveckla gemensam politik och technologi som kan hantera dessa utmaningar.

Avslutningsvis berörde hon även Brexit och Storbritanniens fortsatta roll i världen. Storbritannien kommer fortsätta vara en del av FN och NATO, av The Northern Future Forum, The Nordic Plus Group of development ministers, Northern Group of Defence Ministers och Arktiska rådet. Vad avser Nordiska rådet omfamnar May möjligheten att arbeta bilateralt i framtiden. Kring samarbete med EU, EEA och EFTA handlar det om att eftersträva partnerskap som tar avstamp i de önskemål som britterna uttryckte i folkomröstningen.

I den efterföljande frågestunden, där företrädare för Mittengruppen, Den socialdemokratiska gruppen, Den konservativa gruppen, Nordisk grön vänster och Nordisk frihet, fick möjlighet att ställa varsin fråga betonades ämnen som rörlighet för våra medborgare, samarbeten kring examina och yrkeskvalifikationer, arbete och studier, klimat, miljö, fortsatt frihandel och huruvida det brittiska folket kommer att få en möjlighet att säga sitt igen samt om Brexit kommer att utgöra ritningen för hur andra länder kan ta sig ur unionen.

Läs mer på Nordiska ministerådets hemsida och i protokoll från sessionen

Theresa May i Stortinget, Nordiska Rådets Session 2018. Fotograf: Sara Johannessen (Nordiska ministerrådet).

Läs hela inlägget »

För tredje veckan i rad håller en av NFS medlemsorganisationer kongress och har idag onsdag valt ny ordförande. Erik Kollerud, som tidigare varit engagerad som ordförande för det norska förbundet Delta och engagerad i den tidigare YS-styrelsen, tar över stafettpinnen från Jorunn Berland.
 
Utöver Kollerud är också Hans-Erik Skjæggerud och Monica A. Paulsen valda till första respektive andra vice ordförande. Den nya ledartrion har ett starkt fokus på fram- och samtidens arbetsmarknad, med utmaningar i blickfånget kopplade till frammarschen hos ny teknologi.
 
- Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver og arbeidstakerne må settes i stand til å utføre dem, säger den nyvalde ordföranden Erik Kollerud.
 
YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – förhandlar lön och arbetsvillkor på vägnarna av 218.000 medlemmar i tretton förbund. YS är en av fyra centralorganisationer i Norge, medlem i NFS, och partipolitiskt obundet. Organisationens uppgift är att företräda sina medlemmars intressen och utveckla arbetslivet.
 
- NFS gratulerar den nya ledartrion med Kollerud i spetsen och ser fram mot fortsatt gott och fördjupat samarbete med YS i den nordiska samverkan. På hela NFS-familjens vägnar framför vi också vårt varma tack till Jorunn Berland, YS avgående leder för stort engagemang i NFS samverkan genom åren och ett extra tack för insatsen och arbetet med uppdraget som vice ordförande i TUAC - Trade Union Advisory Committee to the OECD, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation.

Läs mer på YS hemsida.
 

Läs hela inlägget »

Vi kunde förra veckan rapportera att NFS medlemsorganisation BSRB valt en ny kvinna till posten som ordförande. Denna gång är det ASÍ* som under parollen "Starkare tillsammans!" haft sin 43:e kongress och idag valt Drífa Snædal till ny ordförande.

Därmed har alla NFS tre medlemsorganisationer på Island kvinnor att i rollen som ordförande leda sina respektive organisationer, ASÍ, BSRB, och BHM. För ASÍ:s del är Snædal första kongressvalda kvinna att leda organisationen under dess 102-åriga historia.
 
- Det tycker vi i NFS är glädjande och jag vill gratulera Drífa Snædal som ASÍ:s nya ordförande, dessutom den första kongressvalda kvinnan på den posten. Jag vill också å hela NFS-familjens vägnar välkomna Drifa till den nordiska fackföreningsfamiljen och samarbetet inom NFS, säger Magnus Gissler, Generalsekreterare för NFS.
 
Drifa Snædal kommer närmast från posten som generalsekreterare för ASÍ-förbundet Starfsgreinasamband Íslands (SGS) som hon innehaft sedan 2012 och har också varit partisekreterare för det isländska partiet Vänsterpartiet de gröna. Hon är 45 år, har en examen i företagsekonomi från Islands universitet och en Magisterexamen från Lunds universitet i Sverige.
 
- På hela NFS-familjens vägnar vill jag också framföra vårt varmaste tack till Gylfi Arnbjörnsson, ASÍ:s avgående ordförande, för hans engagemang och mångåriga arbete i såväl NFS samverkan som i den europeiska och internationella fackföreningsrörelsen, bland annat i TUAC – Trade Union Advisory Committee to the OECD, för att nämna ett av många uppdrag, säger Gissler.
 
*ASÍ är Islands ungefärliga motsvarighet till Landsorganisationerna (LO) i Danmark, Norge och Sverige. ASÍ har 48 medlemsförbund och organiserar bland annat löntagare inom kontor, handel, bygg, industrin, el och många andra yrkesgrupper, privat såväl som statligt.

loading...
Läs hela inlägget »

Fler än 80 fackförbund och totalt 1,4 miljoner löntagare har i sin nya centralorganisation idag fått ett nytt namn och ny logo, efter att NFS medlemsorganisationer LO Danmark och FTF i våras beslutade om att fusionera sina respektive centralorganisationer till en gemensam organisation från och med årsskiftet 2018/2019. Det nya namnet är Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Målet för Fagbevægelsens Hovedorganisation är att bidra till ett mer solidariskt och demokratiskt samhälle, till gagn för löntagarna. Ett samhälle där alla har möjlighet att utbilda sig och alla har ett bra arbete med goda villkor att gå till, så att man kan försörja sig själv och sin familj.

Den nya organisationen kommer att fortsätta arbetet för att utveckla det danska välfärdssamhället, där en av pelarna är den danska fackföreningsrörelsen. Den danska modellen, som har stora likheter med modellerna i de andra nordiska länderna (med det gemensamma namnet den nordiska modellen) och där lönmottagare och arbetsgivare förhandlar om lön och arbetsvillkor, är avgörande för framgångarna för Danmark som helhet. En stark ekonomi går hand i hand med en hög grad av trygghet.

– Derfor står vi også i den nye hovedorganisation vagt om vores stærke forhandlingssystem, hvor overenskomsterne sikrer lønmodtagerne et ordentligt arbejdsliv og gode lønninger. Den danske arbejdsmarkedsmodel er simpelthen en forudsætning for det velfærdssamfund, vi kender og holder af, säger LO:s ordförande Lizette Risgaard.

– Vi bliver med 1,4 millioner medlemmer lønmodtagernes talerør. Vi kender deres hverdag og deres udfordringer, og vi ved, at der mere end nogensinde er brug for en stærk fagbevægelse, der varetager deres interesser over for politikere og arbejdsgivere, säger FTF’s ordförande Bente Sorgenfrey.

Fagbevægelsens Hovedorganisations ledning består av ordförande Lizette Risgaard och de sex Vice ordförandena Bente Sorgenfrey, Arne Grevsen, Ejner K. Holst, Nanna Højlund, Majbrit Berlau ochMorten Skov Christiansen.  

Läs mer på LO Danmarks och FTF:s hemsidor om det nya namnet

Läs hela inlägget »

Ny ordförande på Island!

Island, som flera år i rad toppat de globala rankinglistorna vad avser jämställdhet (om än tätt åtföljt av sina nordiska systerländer), har en ny kvinnlig ordförande på en av landets fackliga centralorganisationer. Det är NFS medlemsorganisation BSRB, som idag på sin kongress valt Sonja Ýr Þorbergsdóttir till sin nya ordförande. BSRB är Islands centralorganisation för statligt och kommunalt anställda.
 

-Jag vill gratulera Sonja till valet som ny ordförande för BSRB och välkomna henne till det nordiska fackliga samarbetet. Det är också roligt då Sonja kommer att vara NFS ordförande* redan under 2019, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation.

 
Sonja har sedan 2008 arbetat på BSRB med bland annat frågor kring jämställdhet och fackliga frågor. Hon är utbildad jurist (MSc) vid Bifröst Universitet på Island och utöver flera uppdrag i olika arbetsgrupper för den isländska regeringens räkning, har hon vid sidan av sitt arbete på BSRB undervisat i arbetsrätt på de isländska universiteten Háskólinn á Bifröst och Háskólinn í Reykjavík.
 
- Å hela NFS-familjen vägnar framför vi också vårt varma tack till Elín Björg Jónsdóttir, BRSB:s avgående ordförande, för hennes engagemang och bidrag genom åren i NFS, säger Magnus Gissler.

*NFS har en fastslagen rotationsordning för sin ordförande och presidium, som på landsbasis följer Nordiska ministerrådets rotation – där Island är ordförande 2019.

**Läs mer i Arbetet Globals artikel som publicerades den 24 oktober

loading...
Läs hela inlägget »

NFS och BASTUN arrangerade en konferens om Decent Work 2-3 oktober i Riga, några dagar före Världdagen för anständigt arbete den 7 oktober. På konfertensen talade bland annat Sharan Burrow (IFS generalsekreterare), Pierre Habbard (TUAC:s generalsekreterare) och NFS och LO Sveriges ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.