580nfs1_red

2018 > 09

Det nordiska samarbetsministrarna har den 5 september valt Paula Lehtomäki från Finland till Nordiska ministerrådets generalsekreterare, med tillträde i mars 2019. Hon är därmed den första kvinnan som blivit vald till uppdraget.

- Det nordiska samarbetet upplevs som allt mer betydelsefullt, och jag är mycket entusiastisk över att få möjligheten att jobba med det på heltid.  Både för mig personligen och för Finland är Norden den mest naturliga familjen i en annars oviss framtid, säger Paula Lehtomäki.

Lehtomäki har en lång och mångsidig politisk karriär bakom sig, så väl lokalt, nationellt som nordiskt. Lehtomäki är hemma från Kuhmo, vilket ligger vid Finlands östra gräns, där hon blev invald i kommunalfullmäktige redan 1996. Sedan 1999 har hon varit aktiv i den nationella politiken som riksdagsledamot, minister och nu senast som statssekreterare hos den finske statsministern Juha Sipilä. Lehtomäki har även suttit i Nordiska rådet under åren 1999–2003.

- Jag vill å det varmaste gratulera Paula Lehtomäki till det nya uppdraget som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. För oss i fackföreningsrörelsen har kampen för jämställdhet alltid varit en ledstjärna och jag är glad att ministerrådet äntligen fått sin första kvinnliga generalsekreterare. Vi ser fram emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete med Nordiska ministerrådet och Paula Lehtomäki, säger Magnus Gissler, generalsekreterare NFS.

Den ursprungliga nyheten finns på Nordiska ministerrådets hemsida.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.