580nfs1_red

2018 > 01

I Dagens Nyheter publicerades idag en artikel om kränkningar av fackliga och demokratiska rättigheter i Estland av storbanken Nordea. 

"Nordeas chef i Estland jämförde fackligt arbete med terrorism. Nu svarar Nordens fackliga samorganisation (NFS) med att flytta sina pengar från banken."
 

Läs hela inlägget »

Det nya året för NFS, Nordens Fackliga Samorganisation, inleds med att LO Sverige och Karl-Petter Thorwaldsson tar över ordförandeklubban.
 
NFS har ett roterande ordförandeskap som årsvis växlar mellan lands-, tjänstemanna- och akademikerorganisationerna och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, vilket sedan årsskiftet innehas av Sverige och Stefan Löfvén.
 
- Det är alltid både spännande och roligt med ett nytt kalender- och verksamhetsår i NFS eftersom det också innebär att vi får en ny ordförande. På detta sätt får alla möjlighet att sätta sin prägel på det nordiska facklig samarbetet samtidigt som vi på sekretariatet får möjlighet att lära känna alla våra medlemsorganisationer och deras prioriteringar. Det säger Magnus Gissler, generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation.
 
Utöver särskilt fokus på Nordiska ministerrådets ordförandeprogram för 2018, som Stefan Lövfén presenterade på Nordiska rådets session i Helsingfors, kommer NFS även att prioritera den nordiska modellens potential för tillväxt och konkurrenskraft jämte andra frågor av strategisk betydelse, såsom digitalisering, Agenda 2030 och Decent Work.
 
NFS vill också passa på att rikta ett varmt tack till Ragnhild Lied och Unio Norge som med stort engagemang fört det nordiska fackliga samarbetet framåt under 2017.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.