580nfs1_red

2017 > 08

Solidarisuuskirje Turkuun 18 elokuuta kohdistuneen iskun johdosta

Pohjolan Ammatillisessa Yhteisjärjestössä, joka edustaa 16 palkansaaja keskusjärjestöä ja niiden kautta 9 miljoonaa jäsentä Pohjolassa, haluamme tänään ilmaista tukemme ja solidarisuutemme Turkuun ja Suomeen eilen kohdistuneen julman iskun johdosta.
Tuomitsemme mitä vahvimmin Turussa 18 elokuuta tapahtuneen väkivataisen iskun.
Ajatuksemme ovat tänään uhrien ja heidän perheiden kanssa, selviytyneiden ja kaikkien niiden kanssa, jotka ovat työskennelleet ja hoitaneet tehtäviä selvittääkseen kauhean iskun seurauksia. Haluamme myös ilmaista solidarisuutemme Suomen ammattiyhdistyksille ja kaikkille jäsenille.
Ammattiyhdistysliike edustaa tasa-arvoa, solidarisuutta ja rauhaa. Turun teko on suunnattu näitä perusarvoja vastaan ja meidän on pidettävä lujasti yhtä vaaliaksemme niitä.
Pohjoismaiset ammattijärjestöt tuomitsevat kaiken muotoisen terrorin ja ja haluamme ilmaista tukemme kaikille, jota teko on koskettanut. Isku Turussa kohdistuu myös Pohjolaan ja Eurooppaan. Seisomme yhdessä Turun ja Suomen kanssa yhteisten perusarvojemme vapauden, avoimmuuden ja demokratian takana kun perusoikeukksiamme uhataan.   
 
Ragnhild Lied                               
Puheenjohtaja                            

Magnus Gissler
Pääsihteeri

Solidaritetsbrev med anledning av attacken i Åbo den 18 augusti

Nordens Fackliga samorganisation som representerar 16 fackliga centralorganisationer och genom dem 9 miljoner medlemmar i Norden, vill idag uttrycka vårt stöd och vår solidaritet till Åbo och Finland med anledning av gårdagens grymma attack.
Vi fördömer i det starkaste det våldsamma attentatet i Åbo den 18 augusti.
Våra tankar går idag till offren, deras familjer, de som överlevt attackerna och till dem som arbetat och haft uppgifter att ta hand om konsekvenserna av det fruktansvärda dådet. Vi vill också uttrycka vår solidaritet med de finska fackföreningarna och alla medlemmar.
Fackföreningsrörelsen representerar jämlikhet, solidaritet och fred. Attacken i Åbo är riktade mot dessa grundläggande principer och vi måste stå starkt samman för att värna om dem.
 
De nordiska facken fördömmer alla former av terror och vill utrycka vårt stöd för alla som berörts av attacken. Ett attentat i Åbo är ett attentat mot Norden och Europa. Vi står samlade med Åbo och Finland bakom de grundläggande rättigheterna om frihet, öppenhet och demokrati när våra grundläggande principer hotas.  
 
Ragnhild Lied                               
Ordförande                                 

Magnus Gissler
Generalsekreterare

Läs hela inlägget »

Deseamos acompañarles en su dolor y expresar nuestro más sentido pésame por los trágicos eventos ocurridos en la tarde de ayer 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Desde el Consejo de los Sindicatos Nórdicos condenamos cualquier ataque terrorista, y expresamos nuestras más sentidas condolencias, solidaridad y apoyo hacia las víctimas, las familias de las víctimas y los pueblos de Barcelona y Cambrils.

Asímismo deseamos transmitir nuestro más profundo agradecimiento a los trabajadores de emergencias así como a todas las personas que continúan ocupándose de las consecuencias de esta lamentable agresión. Todos los actos de terrorismo son asaltos a nuestros valores fundamentales de libertad y democracia. El movimiento sindical representa igualdad, solidaridad y paz. Los actos brutales en Barcelona y Cambrils están dirigidos en contra a estos valores, con el objetivo de dividir y socavar la apertura, la libertad y, en definitva, la democracia.

El Consejo de los Sindicatos Nórdicos representa 9 millones trabajadores en todas las áreas y sectores del mercado laboral Nórdico. Estamos a su lado en estos tiempos difíciles, en la lucha por la democracia y la paz, los derechos sociales, al trabajo y a una vida decente para todos - la mejor protección contra el terrorismo.
 
Ragnhild Lied
Presidente

Magnus Gissler
Secretario General

Solidarity message from the Council of Nordic Trade Unions, NFS, to the people and labour movement in Barcelona and Cambrils.

Our deepest condolences in order of the tragic events in Barcelona and Cambrils on the 17th of August 2017. We, the Council of Nordic Trade Unions, NFS, want to convey our deepest condolences and express our solidarity and support to victims, victim’s families and the people of Barcelona and Cambrils in order of your terrible loss.

We condemn the horror of the events and the attack against innocent people Barcelona and Cambrils on the evening of the 17th of August 2017 and want to convey our profound gratitude to emergency workers and personnel dealing with the consequences of the incident. All acts of terrorism are an attack on our fundamental values of freedom and democracy. The trade union movement represents human equality, solidarity and peace. The brutal act of terror is directed towards these fundamental values. It is carried out to divide and undermine freedom, openness and democracy.

The Council of Nordic Trade Unions represents 9 million employees, in all areas, sectors and branches of the labour market in the Nordic countries. We stand together with you in your trying time in the fight for democracy, peace, social rights, and decent jobs and living conditions for all - it is the best protection against terrorism.
 
Ragnhild Lied
President
 
Magnus Gissler
General Secretary
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.