580nfs1_red

2016 > 12

I ett fyllnadsval på dagens styrelsemöte i Europafacket valdes Katja Lehto-Komulainen till ny vice generalsekreterare, detta efter att den tidigare representanten på posten, Veronica Nilsson meddelat sin avgång. 

- Jag är ärad att vara en del av Europafackets ledning. Tillsammans kan vi göra Europa starkare, säger Katja Lehto-Komulainen, nyvald vice generalsekreterare för Europafacket. 

Katja tillträder posten som Vice generalsekreterare för Europafacket första januari. Fram till nu har hon arbetat på SAK Finland där hon arbetat som internationell chef. Katja har arbetat med frågor som rör arbetstagares rättigheter, jobb och tillväxt – nationellt, inom Europa- och Världsfacket samt med det Paneuropeiska regionala rådet (PERC) och BASTUN såväl som vid FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO). Därtill har hon också arbetat som rådgivare för den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern Tarja Filatov, bland annat i samband med Finlands ordförandeskap i EU 2006, och i den förste finländske EU-kommissionärens kabinett (Erkki Liikanen).

- Vi gratulerar Katja och är övertygade om att hon kommer att vara en god europeisk facklig representant, och hela Europas vice generalsekreterare i Europafacket, säger Magnus Gissler, NFS Generalsekreterare

Läs hela inlägget »
Etiketter: efs

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.