580nfs1_red

2016 > 09

Tidningen Arbetsliv i Norden har den nordiska arbetsmarknadsmodellen som huvudtema under septembernumret.

Läs om tillitens betydelse för innovation och den nordiska modellen, ett arbetsliv i förändring, och den nordiska modellens betydelse för de nordiska ländernas höga sysselsättningsgrad, höga andel kvinnor i arbetslivet, höga utbildningsnivå, höga innovationskraft och den väl utbyggda välfärden.

"Det nya läget i Europa gör att man borde intensifiera det nordiska samarbetet", säger NFS Ordförande Jarkko Eloran i ett porträtt.
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.