580nfs1_red

2016 > 07

”Norden är en given röst i G20”, så skrev Nordiska fackliga centralorganisationer och NFS på flera debattsidor i Norden den här veckan.

För att uppnå målen om ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv är den nordiska modellen, med det organiserade arbetslivet och kollektivavtalen i centrum, en ledstjärna. I Norden har vi visat att det inte bara är möjligt att framgångsrikt kombinera ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft med en omfattande välfärdsstat och hög ekonomisk jämlikhet, utan att det också är önskvärt. Därför bör Norden gemensamt söka inflytande i G20-gruppen. Det skrev fackliga representanter från fem nordiska länder när G20-gruppens arbetsmarknadsministrar möttes i Peking 11-13 juli för att diskutera sysselsättningsfrågor.

Läs artikeln i sin helhet på svenska, danska, norska eller isländska i Svenska Dagbladet, Hufvudstadsbladet, Politiken, Dagsavisen eller Fréttablaðið.

Även Världsfacket och L20 pekar på förhandlingar och kollektivavtal som en nyckelfaktor för att nå målen om ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv.

“We must rebuild collective bargaining to ensure both skilled wages and distribution of productivity […]”, säger Sharan Burrow, Generalsekreterare för Världsfacket.

Därtill håller även Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, och delar av näringslivet med den nordiska fackföreningsrörelsen om att Norden är en given röst i G20.
 
Vill du veta mer om de nordiska fackens internationella arbete? Läs mer nedan
Danmark: LO, FTF, Akademikerne
Finland: SAK/FFC, Akava, STTK
Island: ASÍ, BSRB
Norge: LO, Unio, YS
Sverige: LO, TCO, Saco

loading...
Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.