580nfs1_red

2016 > 04

Nordens Fackliga Samorganisation
uppmärksammar att det idag är Världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

I dagens arbetsliv utsätts allt fler anställda för psykosocial påverkan till följd av de höga krav som det moderna arbetslivet ställer på människan i en allt stressigare arbetsmiljö. Hit räknas ökad konkurrens, höga prestationskrav och långa arbetsdagar.
 
I år är därför arbetsrelaterad stress temat för Världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Läs mer om ILOs arbete om här och här.

Anständigt arbete, mål 8 i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, är också säkert arbete.
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.