580nfs1_red

2015 > 10

Bild:norden.org/Søren Sigfusson Bild:norden.org/Søren Sigfusson

De isländska centralorganisationerna ASI och BSRB har i dag undertecknat ett ramavtal med arbetsgivaren, staten och kommunerna för att utveckla en ny förhandlingsmodell för den isländska arbetsmarknaden. Den nya modellen som kommer att bygga på kärnan i den norska fronfagsmodellen, den svenska industrimodellen och den danska CO-industrimodellen kommer att utvecklas över de kommande två åren. Parterna enades också om att utjämna skillnaderna i pensionsordningar mellan den offentliga och den privata sektorn och om att offentligt anställda ska få en garanti för att deras lönenivå ska hänga med den privata löneglidningen. Lärarna och Akademikerna ställer sig i nuläget utanför ramavtalet.

NFS generalsekreterare Magnus Gissler pekar på att det partsgemensamma beslutet är glädjande i tider när avtalsmodellen är satt under press på flera ställen. Han betonar att den här typens modiga lösningar har potential att stärka och utveckla den nordiska modellen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: island, ramavtal
Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten på Nordisk Facklig Kongress 2015 Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten på Nordisk Facklig Kongress 2015

NFS ordförande Bente Sorgenfrey och generalsekreterare Magnus Gissler träffade i dag Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i Köpenhamn för att diskutera flyktingkrisen inför Nordiska rådets 67e session i Reykjavik nästa vecka med samma tema.

Under mötet diskuterades vikten av kontinuerligt nordiskt erfarenhetsutbyte för att finna fungerande lösningar i flyktingkrisen och skapa goda förutsättningar för snabbare etablering och möjligheter för integration på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

NFS ordförande Bente Sorgenfrey understryker att underlättande av etableringen på den nordiska arbetsmarknaden inte får ske till priset av social dumping, försämrade villkor eller etablering av låglönejobb. De lagar, regler, avtal och villkor som gäller är utgångspunkt för etablering på den nordiska arbetsmarknaden - för alla.

NFS generalsekreterare Magnus Gissler betonar också betydelsen av nordiskt erfarenhetsutbyte för att hitta lösningar och att samverkan på nordisk branschnivå kan ha en nyckelroll i att sprida goda erfarenheter som lägger grunden för konkreta åtgärder.

NFS ordföranden har tidigare uttalat sig om arbetsmarknadsparternas roll i att säkra hållbara och trygga jobb i flyktingkrisen och vikten av att människor inte utnyttjas genom otrygga anställningar och oacceptabla anställningsvillkor eller trafficking, människosmuggling och slavliknande arbetsförhållanden. NFS uttalande och diskussionspunkter inför mötet med nordiska ministerrådet finns i länkarna här under.

NFS uttalande om flyktingkrisen 2015-09-10
NFS diskussionspunkter inför mötet med NMR om flyktingkrisen.

Läs hela inlägget »

För åttonde året i rad arrangeras idag Världslagen för anständigt arbete. Vill på NFS vill därför uppmärksamma att fackliga rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna.

"Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen." Mänskliga rättigheterna, artikel 23

Vi vill också uppmärksamma att denna är en förutsättning för den nordiska modellen. Starka, självständiga parter har bidragit till en konkurrenskraftig och jämställd arbetsmarknad som i förlängingen bidragit till resurser åt välfärden. Välstånd och jämlikhet är Nordens signum.

På senare tid har grundläggande fackliga rättigheter allt mer kommit att ifrågasättas, något som tidigare var förknippat med diktaturer och avlägsna mindre utvecklade arbetsmarknader. I Finland har regeringen föreslagit förändringar som äventyrar den grundläggande förhandlingsrätten. I Litauen kan anställda sägas upp från sina jobb utan orsak, medan den nyvalda regeringen i Storbritannien vill vingklippa strejkrätten och uppmuntra till strejkbryteri. På kontinenten blir det också vanligare att kollektivavtal och trygghetssystem luckras upp i krisens spår.

Världsdagen för anständigt arbete är en bra dag att gå med i ett fackförbund. För att stärka Den nordiska modellen och vända utvecklingen krävs en stark facklig röst.

Läs hela inlägget »

NFS-organisationernas ordförande uppmanar i dag Finlands regering att dra tillbaka de förslag regeringen presenterat som inskränker på den fria förhandlingsrätten och kränker den nordiska modellen. NFS betonar att de bästa resultaten nås förhandlingsvägen och genom kollektivavtalsteckning.

NFS konstaterar att det kommer att ha oförutsägliga samhälleliga konsekvenser såväl i Finland som resten av Norden om försämringarna och förändringarna i arbetslivet drivs igenom ensidigt och med de metoder som presenterats. Här finns hela NFS brev till den finska regeringen på svenska och på finska.

NFS har tidigare pekat på den finska regeringens agerande på de finska fackliga centralorganisationernas demonstration #STOP i Helsingfors fredagen den 18/9 och i ett uttalande den 10/9

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.