580nfs1_red

2015 > 06

Utredare Puol Nielson presenterar den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden  på Nordisk Facklig Kongress 2015 Utredare Puol Nielson presenterar den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden på Nordisk Facklig Kongress 2015

Näringsutskottet i Nordiska rådet ser kampen mot social dumpning som en kärnfråga för den nordiska arbetsmarknaden. Utskottet betonade frågan om ojusta villkor för utländsk arbetskraft när de träffade utredare Poul Nielson som utför den strategiska genomlysningen av den nordiska arbetsmarknaden. Andra fokusområden som lyftes fram inför den strategiska genomlysningen är pressen på den nordiska modellen, kollektivavtalen och lönebildningen från bland annat EU-domstolen.  Den nordiska gränshindersproblematiken, de nordiska utbildningsystemen och fort- och vidareutbildningsbehoven på framtidens arbetsmarknad var också i fokus.

Läs hela inlägget »

”Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt”, finns nu i tryck på både skandinaviska och engelska. Sedan tidigare finns rapporten även att hämta ner i digital form.

Mer information finns under fliken Aktuellt -> Europa och den nordiska avtalsmodellen
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.