580nfs1_red

2015 > 05

Nordisk jobbportal som skapas av det svenska bolaget Threadsafe Studio och finansieras av Vinnova ska öka antalet gränsöverskridande jobbansökningar i Norden. Portalen kommer att samla de nordiska arbetsförmedlingarnas lediga jobb genom att integrera de nationella arbetsförmedlingstjänsternas uppgifter och översätta dem maskinellt. Portalen ska enligt planerna tas i bruk under 2015 i Sverige och sedan utvecklas. 
 
Läs hela inlägget »

Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har valt att prioritera gränshindersarbete på arbetsmarknaden genom att bilda en arbetsgrupp som består av representanter för parterna på den danska arbetsmarknaden. Facket representerats i gruppen av LO och FTF i Danmark. 

Gränshindersgruppen har utarbetat en lista för det danska ordförandeskapet på de 15 mest prioriterade gränshindren på arbetsmarknaden. Bland dessa hinder finns även NFS tre prioriterade gränshinder arbetspraktik, godkännande av yrkeskvalifikationer och långa handläggningstider. NFS har varit involverad i arbetet genom sina danska medlemsorganisationer.

NFS ordförande Bente Sorgenfrey och generalsekreterare Magnus Gissler skrev i samband med den gränshinderskonferens som ordnades i Köpenhamn 30 April ett inlägg om NFS gränshindersprioriteringar och behovet för trepartsdialog på nordisk nivå.
Listan på danska ordförandeskapets 15 prioriterade gränshinder och artikeln finns konferensprogrammet.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.