580nfs1_red

2015 > 02

I Finland har 42 fackförbund med huvudsaklig utgångspunkt i dagens SAK och STTK börjat utreda grundandet av en ny centralorganisation. Utredningsarbetet utförs av en styrgrupp som består av 14 förbundsordföranden och två centralorganisationsordföranden som fungerar som experter. Tanken är att den nya organisationen ska kunna starta sin verksamhet 2017. Sammanlagt representerar de förbund som är med i utredningarbetet ca 1,7 miljoner arbetstagare. Alla fackförbund i Finlands har bjudits in att delta i utredningarbetet.

Av akademikernas organisationen Akavas 35 medlemmar är det endast en som är med i arbetet. Enligt Akava drivs akademikers intressen fortsättningsvis bäst självständigt men man betonar att fortsatt samarbetet mellan löntagarcentralorganisationerna och intensifiering och utveckling av det är synnerligen viktigt.

Läs hela inlägget »

EU-domstolen har idag beslutat att finska fackföreningar kan driva talan för polska utstationerade arbetstagare utifrån finska kollektivavtal och lagar trots att polska lagar förbjuder det.
Företag som kommer från ett annat Europeiskt land måste följa de allmängiltigförklarade kollektivavtalen i Finland så länge det inte står i strid med utstationeringsdirektivet. Det räcker inte att enbart betala den minsta avtalsbaserade lönen utan även andra avtalsvillkor måste följas.
Polska arbetstagare som arbetat som utsända arbetstagare för ett polskt företag i Finland har genom Elbranschernas fackförbund krävt sin arbetstagare på sammanlagt 6,6 miljoner i resterande löner. Satakunda tingsrätt som har hand om fallet sökte om förhandsavgörandet från EU-domstolen som idag bekräftat att en fackförening som agerar i sina medlemmars intresse kan åberopa Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som omedelbart tillämplig gentemot en tjänsteleverantör från en annan medlemsstat. Avgörande i fallet går nu tillbaka till Satakunda tingsrätt. 

Läs hela inlägget »
Bild: Eivind Sætre, norden.org Bild: Eivind Sætre, norden.org

Flygbranschens personalfack, medlem av servicefacket i Danmark, kräver kollektivavtal med Ryanair som lanserar nya flyglinjer från Köpenhamns flygplats.

Facket anser att Ryanairs lönenivå och anställningsvillkor är oacceptabla och vill genom konfliktvarslet tvinga Ryanair till förhandlingsbordet. Arbetsvillkoren för piloter och kabinpersonal är enligt EU-regler bunden till besättningens hembas som i detta fall blir i Danmark och därmed är det dansk arbetsrätt som ska följas.

Ryanair har avvisat servicefackets önskan om förhandlingar, vilket ger förbundet rätt att varsla om konflikt i form av strejk för redan anställda och blockad mot anställning.
Om varslet inte är tillräckligt för att locka lågprisbolaget till förhandlingsbordet kan huvudkonflikten senare backas upp med sympatikonflikter från LO-förbunden.

Lågprisbolaget Ryanair har ännu aldrig tecknat avtal med någon facklig organisation i Europa. 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.