580nfs1_red

2015 > 01

De norska centralorganisationerna LO, Unio och YS uppmanar sina medlemmar till politisk strejk den 28 januari på grund av förslaget till ny arbetsmiljölag som presenterats av den norska regeringen. Fackföreningsrörelsen fruktar att lagändringen leder till ett ökat antal tillfälliga anställningar, längre arbetspass och mer pålagd övertid samt mer söndagsarbete. Den politiska strejken ordnas som protest mot att man upplever att förslaget flyttar mer makt från arbetstagarna till arbetsgivarna och försvagar fackföreningars möjlighet att bevaka medlemmarnas intressen. Sammanlagt representerar centralorganisationerna 1,5 miljoner norska arbetstagare.

Läs mer på lo.no , unio.no och ys.no

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.