580nfs1_red

2014 > 12

En rapport från BASTUNs High Level möte i Tallinn 19 november 2014 finns nu på nätverkets webbsida. Rapporten är skriven av journalist Bengt Rolfer för att fira nätverkets 15-års jubileum. Läs mer om BASTUN och High Level mötet på www.bastun.nu.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.