580nfs1_red

2014 > 11

ILOs generaldirektör Guy Ryder besöker Helsingfors 25-26 november. Ryder träffar under sitt besök i Helsingfors, ministrar, parlamentariker och representanter för arbetsmarknadens parter och företag.  Under besökets första dag ordnades seminariet 'Globala utmaningar: mer och bättre jobb' där Ryder tillsammans med arbetsmarknadens parter och representanter för regeringen diskuterade de utmaningar som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen för med sig. Under sitt anförande lyfte Ryder fram tre huvudpunkter; omvandlingen till ett hållbart samhälle, ILOs arbete för likvärdighet och utvecklingen av ILOs samarbete med multinationella företag. Seminariet avslutades med en paneldebatt som betonade framför allt behovet av utbildning och livslångt lärande för arbetstagare för att kunna bemöta förändringarna på arbetsmarknaden. De finska centralorganisationernas ordförande Lauri Lyly, FFC, Antti Palola, STTK och Sture Fjäder, Akava deltog i paneldiskussion tillsammans med Finlands arbetsminister Lauri Ihalainen, social-och hälsovårdsminister Laura Räty och arbetsmarkandsorganisationen EKs direktör Markus Äimälä.

Läs hela inlägget »

FTF Danmarks ordförande Bente Sorgenfrey har valts till ordförande för NFS 2015.

Bente vill samla den nordiska fackföreningsrörelsen till ett gemensamt försvar av det nordiska avtalssystemet och den nordiska välfärdsmodellen.  Den utbredda arbetslösheten i Europa och pressen som social dumpning sätter på de nordiska avtalsmodellerna gör att försvaret av avtallsmodellen blir centralt för att gynna arbetsmarknaden och den nordiska konkurrenskraften.  

Tillkomsten av nya jobb och tillväxt är förutsättningar för att upprätthålla det nordiska välfärdssamhället och se till att det fortsättningsvis har stöd av befolkningen i de nordiska länderna.  Lönenivåer och goda arbetsvillkor har betydelse för folks förmåga att betala skatt och deras sjukfrånvaro så försvaret av de sociala modellerna är avgörande för en stark och utvecklande region.

Bente efterträder Gylfi Arnbjörnsson från ASI Island som varit ordförande i NFS under 2014.  

Läs mera på ftf.dk

Läs hela inlägget »
Etiketter: ordförande, 2015

Den 19 november samlas fackliga ledare från Östersjöregionen för att diskutera möjligheter och utmaningar med arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen. BASTUN High Level mötet ordnas för att fira nätverkets 15-år med utveckling av fackligt arbete i regionen. Särskild fokus sätts också på de positiva erfarenheter man kan redovisa i organisering i de baltiska länderna. 

Estland och är ordförandeland för Bastun från juli 2014 till juni 2015 och ordförande är EAKLs ordförande Peep Peterson. EAKL har valt att under ordförandeskapet prioritera organisering som en förutsättning för starka fackföreningar, erfarenhetsutbyte gällande fungerande lösningar mot utmaningar med arbetskraftens rörlighet och social dumpning och ekonomins strukturella förändring och arbetskraftens utbildningsbehov.

Mer information om BASTUN och High Level mötet i Tallin finns på www.bastun.nu

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.