580nfs1_red

2014

En rapport från BASTUNs High Level möte i Tallinn 19 november 2014 finns nu på nätverkets webbsida. Rapporten är skriven av journalist Bengt Rolfer för att fira nätverkets 15-års jubileum. Läs mer om BASTUN och High Level mötet på www.bastun.nu.

Läs hela inlägget »

ILOs generaldirektör Guy Ryder besöker Helsingfors 25-26 november. Ryder träffar under sitt besök i Helsingfors, ministrar, parlamentariker och representanter för arbetsmarknadens parter och företag.  Under besökets första dag ordnades seminariet 'Globala utmaningar: mer och bättre jobb' där Ryder tillsammans med arbetsmarknadens parter och representanter för regeringen diskuterade de utmaningar som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen för med sig. Under sitt anförande lyfte Ryder fram tre huvudpunkter; omvandlingen till ett hållbart samhälle, ILOs arbete för likvärdighet och utvecklingen av ILOs samarbete med multinationella företag. Seminariet avslutades med en paneldebatt som betonade framför allt behovet av utbildning och livslångt lärande för arbetstagare för att kunna bemöta förändringarna på arbetsmarknaden. De finska centralorganisationernas ordförande Lauri Lyly, FFC, Antti Palola, STTK och Sture Fjäder, Akava deltog i paneldiskussion tillsammans med Finlands arbetsminister Lauri Ihalainen, social-och hälsovårdsminister Laura Räty och arbetsmarkandsorganisationen EKs direktör Markus Äimälä.

Läs hela inlägget »

FTF Danmarks ordförande Bente Sorgenfrey har valts till ordförande för NFS 2015.

Bente vill samla den nordiska fackföreningsrörelsen till ett gemensamt försvar av det nordiska avtalssystemet och den nordiska välfärdsmodellen.  Den utbredda arbetslösheten i Europa och pressen som social dumpning sätter på de nordiska avtalsmodellerna gör att försvaret av avtallsmodellen blir centralt för att gynna arbetsmarknaden och den nordiska konkurrenskraften.  

Tillkomsten av nya jobb och tillväxt är förutsättningar för att upprätthålla det nordiska välfärdssamhället och se till att det fortsättningsvis har stöd av befolkningen i de nordiska länderna.  Lönenivåer och goda arbetsvillkor har betydelse för folks förmåga att betala skatt och deras sjukfrånvaro så försvaret av de sociala modellerna är avgörande för en stark och utvecklande region.

Bente efterträder Gylfi Arnbjörnsson från ASI Island som varit ordförande i NFS under 2014.  

Läs mera på ftf.dk

Läs hela inlägget »
Etiketter: ordförande, 2015

Den 19 november samlas fackliga ledare från Östersjöregionen för att diskutera möjligheter och utmaningar med arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen. BASTUN High Level mötet ordnas för att fira nätverkets 15-år med utveckling av fackligt arbete i regionen. Särskild fokus sätts också på de positiva erfarenheter man kan redovisa i organisering i de baltiska länderna. 

Estland och är ordförandeland för Bastun från juli 2014 till juni 2015 och ordförande är EAKLs ordförande Peep Peterson. EAKL har valt att under ordförandeskapet prioritera organisering som en förutsättning för starka fackföreningar, erfarenhetsutbyte gällande fungerande lösningar mot utmaningar med arbetskraftens rörlighet och social dumpning och ekonomins strukturella förändring och arbetskraftens utbildningsbehov.

Mer information om BASTUN och High Level mötet i Tallin finns på www.bastun.nu

Läs hela inlägget »

Danmarks ordförandeskap för Nordiska ministerrådet presenterade sitt program för 2015 under Nordiska rådets session i Stockholm 28-30 oktober.  Programmet fokuserar under året på fyra huvudteman; tillväxt och sysselsättning, nordisk välfärd, nordiska värderingar och samarbetet om Arktis. Samtliga teman är relevanta ur ett fackligt perspektiv. Programmet fokuserar på att det finns områden som är baserade på kreativitet och nytänkande som kan skapa ytterligare tillväxt och sysselsättning. Bland specifika områden nämns hållbar utveckling och klimatområdet, utveckling av hållbar stadsplanering, unika styrkepositioner i design- och textilbranschen och bioekonomisk tillgång.

Centralt för NFS är att man fortsatt prioriterar gränshindersarbete och styrkande av dialogen för bekämpande av social dumpning i Norden.  Programmet betonar också vikten av utbildning och att få ungdomar i varaktigt arbete.

Det är positivt att det danska ordförandeskapet fokuserar på tillväxt och sysselsättning kopplat till nordisk välfärd. Vi välkomnar också detydliga prioriteringarna på att lösa nordiska gränshinder, säger NFS generalsekreterare Magnus Gissler.

NFS sände i maj ut ett brev till de nordiska statsministrarna och uppmanade dem att agera mot nordiska gränshinder. Läs NFS brev till statsministrarna här.

Läs hela inlägget »

Sedan den 24 juni är Alma Joensen ny utredare på NFS.  Alma är utbildat statsvetare från Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat som generalsekreterare på Stúdentaráð Háskóla Íslands (Islands Universitets studentkår) och varit styrelseledamot i European Students’ Union i Bryssel.

Alma är uppväxt på Island, har färöiskt ursprung och har studerat på Island, i Danmark och i Sverige. Alma är språkbegåvad och pratar isländska, svenska, danska och engelska, hon har även kunskaper i färöiska.

- Jag har alltid varit intresserad av nordiskt samarbete, och jag ser mycket fram emot att få jobba med er på NFS!

- Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á Norænni samvinnu og ég hlakka til að vinna með ykkur í NFS!

Alma Joensen vikarierar för NFS utredare Maria Noleryd, som är tjänstledig året ut för att arbeta på svenska arbetsmarknadsdepartementet. Alma kommer att arbeta med bland annat NFS Europautskott, ENA-projektet, och gränshinderfrågor.

Läs hela inlägget »
Större delen av den nordiska delegationen. Bilden togs i samband med att den svenska ambassadören Staffan Carlsson tog emot de nordiska fackliga delegaterna i sitt residens i Berlin. Foto: Torgny Haså Större delen av den nordiska delegationen. Bilden togs i samband med att den svenska ambassadören Staffan Carlsson tog emot de nordiska fackliga delegaterna i sitt residens i Berlin. Foto: Torgny Haså

Världsfacket IFS har hållit sin kongress i Berlin, den 18-23 maj. Världskongressen samlade runt 1 500 fackligt aktiva från hela världen, och trots en motkandidat valde man att välja om Sharan Burrow som organisationens generalsekreterare.

Världskongressen beslöt även att prioritera 3 områden för sitt arbete under de kommande fyra åren:
Union growth - Organisering av nya medlemmar
Sustainable jobs - Klimathotet och vikten av hållbara jobb
Realising rights - Fackliga rättigheter och ett stopp för vår tids slavarbete

Slutligen valdes LO Sveriges Karl-Petter Thorwaldsson till till en av två biträdande ordföranden för organisationen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ituc, ifs, världskongress
Artikeln i Frettabladid Artikeln i Frettabladid

NFS generalsekreterare Magnus Gissler skriver idag tillsammans med Kristin Olafsdotttir, generalsekreterare för Föreningarna Nordens Förbund (FNF) om den höga ungdomsarbetslösheten i Norden. NFS och FNF uppmanar arbetsmarknadsministrarna i Norden att göra satsningar för att förbättra förutsättningarna för unga att komma in i arbete. Vi efterlyser ett aktivt arbete med att avskaffa och förebygga gränshinder mellan de nordiska länderna, till exempel genom att införa möjligheten till arbetsmarknadspraktik i ett annat nordiskt land. Fungerande program såsom Nordjobb och Nordplus bör utökas och det bör satsas mer på insatser som uppmuntrar rörlighet, med schysta arbetsvillkor, kollektivavtal och ökad facklig organisering. För att nämna några åtgärder.

I artikeln, publicerad i isländska Frettabladid, för de även fram att det nordiska samarbetet bör göra arbetsmarknadsfrågorna till en arena där man har ett reellt nordiskt samarbete, och där man tillsammans med parterna kan bedriva ett aktivt och relevant arbete. 

Artikeln publiceras inför det ministermöte som äger rum i kväll i Reykjavik, där Nordens arbetsmarknadsministrar möts. I flera fall är dock ministrarna utbytta mot tjänstemän. Nordiska ministerrådet träffar mycket sällan viktiga politiska beslut på sina ministermöten. Artikelförfattarna menar att det nordiska samarbetet kan göra bättre ifrån sig. Utmaningen med den höga ungdomsarbetslösheten i Norden är ett av många områden där Norden bör ha ett närmare samarbete, med parterna men också med varandra.

Hela artikeln på svenska:

Inför ministermötet antog NFS styrelse tillsammans med Nordvision som är nätverket för Nordens fackliga centralorganisationers ungdoms- och studentansvariga, ett uttalande om den ökade ungdomsarbetslösheten i Norden.

Läs hela inlägget »

Idag har NFS skickat brev till parlamentariker och ministrar i Norden, för att uppmana dem att bidra till en lösning gränshindren på arbetsmarknaden i Norden, och därmed främja integrationen av regionen och stärka Nordens konkurrenskraft globalt.

I brevet lyfts tre åtgärder upp:
1. Inför en 8-veckors-regel i den svenska arbetslöshetsförsäkringen
Enligt en undersökning som NFS gjort tillsammans med ett urval av svenska a-kassor,
drabbades över 70 personer 2013 av att deras ersättning ramlade ned på grundnivå i a-kassan efter arbete utomlands – på grund av att de inte hann att i tid gå med i en svensk a-kassa. Sverige har striktare tidsgränser än både Danmark och Finland, när en person byter mellan två länders arbetslöshetsförsäkringar.
Problemet löses genom att Sverige inför ens k 8-veckors-regel, som tillåter upp till 8 veckors
glapp i försäkringsperioden när man byter arbetslöshetsförsäkring från ett land till ett annat.

2. Gör det möjligt att göra arbetsmarknadspraktik i ett annat nordiskt land
Bor man nära gränsen kan man idag inte utnyttja grannlandets arbetsmarknad för att hitta
lämplig praktikplats inom ramen för arbetsmarknadspraktik. Det beror bland annat på hur
tillsynen av arbetsplatsen samt försäkringen för praktikanten är utformad, som naturligtvis
båda är en förutsättning för arbetsmarknadspraktik. Dessa praktiska problem går att lösa, och skulle innebära bättre förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad, särskilt i gränsregionerna.

3. Minimiera antalet nya gränshinder
Med tanke på hur mycket resurser som läggs ned på att undersöka och försöka lösa
gränshinder, är det både ekonomiskt och politiskt smart att minimera antalet nya
gränshinder. Det är också viktigt att markera att länderna inte medvetet får skapa
gränshinder. Ett inriktningsbesked från Nordiska Rådet om att all ny lagstiftning ska
respektera de nordiska överenskommelserna vore ett stort steg framåt.

Brevet skickas med anledning av att överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad i Norden firar 60 år den här veckan. Nordiska ministerrådet arrangerar en konferens på Island den 21-22 maj, för att markera avtalets jubileum. NFS kommer att delta i konferensen och arbeta för att de nordiska arbetsmarknadsministrarna ytterligare prioriterar gränshinderfrågorna.

NFS gränshinderbrev

Läs hela inlägget »
Öresundsbron                     Bild: Johannes Jansson - norden.org Öresundsbron Bild: Johannes Jansson - norden.org

I år fyller avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad 60 år. Men är det något att fira?

Knappast om du frågar undersköterskan Samantha Eklind från Landskrona. Hon tvingades att ta ett jobb på andra sidan Sundet, annars skulle hon bli utan a-kassa. När hon efter några år i Danmark blev uppsagd ville hon återgå till Kommunals a-kassa. Men trots att hon trodde sig ha koll på reglerna förlorade hon ersättning under ett par månader.

– Det var hemskt. Jag var tvungen att sälja min bostad och flytta in till en kompis med mina barn, säger hon.

Samantha Eklind är långt ifrån ensam om att ha drabbas av a-kassornas hårda regelverk för gränspendlare. För en svensk som jobbat i ett nordiskt grannland gäller det att gå med i a-kassan på direkten när utlandsjobbet tar slut, annars kan det stå en dyrt. De andra nordiska länderna har mjukare övergångsregler.

För Samanthas del inleddes historien bakom denna dyrköpta erfarenhet 2008. Hon skulle börja arbeta igen efter en mammaledighet, men det fanns inga lediga jobb som undersköterska i hemstaden. Arbetsförmedlingen hänvisade henne till arbete på ett äldreboende i Helsingör.

Trots att hon var ensamstående med två små barn på ett och två år hade hon inget annat val än att börja ett liv med pendling till Danmark och arbetsdagar på över tolv timmar.

Efter ett år med tillfälliga jobb inom hemtjänsten och på äldreboenden fick hon en fast tjänst i Nivå mellan Helsingör och Köpenhamn och en kurs i danska på köpet. Men på försommaren 2012 blev hon uppsagd i samband med nedskärningar i kommunen.

– Jag hade betalat avgift till facket och a-kassan hela tiden när jag jobbade i Danmark, men eftersom jag inte bodde där kunde jag inte få ersättning när jag blev arbetslös. Jag vände mig även till Kommunals a-kassa och ansökte om inträde. Jag gjorde precis som dom sa, men ändå blev jag först helt utan ersättning och sedan fick jag bara grundbeloppet (320 kronor om dagen i stället för 680), säger Samantha.

Hon blev tvungen att sälja sin bostad och flytta in hos en kompis. Efter några månader hittade hon ett nytt jobb i Lund. Idag pluggar hon vidare till sjuksköterska. Fortfarande har hon inte riktigt fått klarhet i varför det blev som det blev. Det besked hon har fått från a-kassan är att papperen kom in för sent.

– När jag fick ett nytt jobb orkade jag inte bråka mera, men man tycker ju att reglerna borde vara enklare och att samarbetet mellan länderna skulle fungera bättre, säger hon.

Christina Nordin, handläggare på Kommunals a-kassa, säger att det händer ganska ofta att deras medlemmar har svårt att förstå reglerna.

– Jag vet inte vad som gick fel i det här fallet. Vi brukar informera om vad som gäller. Det enda jag kan se är att hennes inträdesansökan kom in några dagar för sent. Hon blev då utan ersättning i en månad och fick därefter endast grundbeloppet, säger hon.

Om det i stället hade varit en dansk undersköterska som jobbat i Sverige och blivit uppsagd skulle hon ha åtta veckor på sig att byta a-kassa. De fackliga centralorganisationerna i Norden ser de olika regelsystemen som gränshinder och driver nu en kampanj för likvärdiga regler.

Bengt Rolfer


Fakta/bakgrund

I år är det 60 år sedan avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad skrevs under. Den 22 maj firas 60-årsjubiléet officiellt på en stor konferens med de nordiska arbetsmarknadsministrarna i Reykjavik.

Men fortfarande finns många gränshinder kvar. Det gäller bland annat att reglerna i arbetslöshetskassorna ser olika ut, vilket kan stå gränspendlarna dyrt. I samband med jubileet uppvaktar de nordiska fackens gemensamma organisation NFS ministrarna med krav på att a-kassan ska se likadan ut för alla gränspendlare. 

Läs hela inlägget »
Magnus Gissler, tillträdande generalsekreterare för NFS Magnus Gissler, tillträdande generalsekreterare för NFS

NFS ordförandemöte valde igår Magnus Gissler till ny generalsekreterare för NFS. Gissler har en lång tidigare facklig erfarenhet, bland annat har han tidigare arbetat på NBU - Nordiska Bankmannaunionen, innan den organisationen gick ihop med en annan organisation och 1999 ombildades till nuvarande NFU - Nordic Financial Unions.

Magnus Gissler tillträder som generalsekreterare under senvåren, efter överenskommelse med sin nuvarande organisation. Gissler är idag kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA.

NFS välkomnar varmt Magnus Gissler till organisationen, och ser fram emot en spännande tid tillsammans!

Läs hela inlägget »
Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund, protesterar mot att den nordiska överenskommelsen riskerar att sägas upp.  Foto: Liza Simonsson Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund, protesterar mot att den nordiska överenskommelsen riskerar att sägas upp. Foto: Liza Simonsson

 Det gäller en nordisk överenskommelse som ger möjlighet för vårdpersonal och läkare att utöva sitt yrke i alla nordiska länder, som nu riskerar att sägas upp. Detta skulle innebära att läkare, som idag kan utöva sin specialitet i alla nordiska länder, förlorar den möjligheten, och ytterligare ett gränshinder skapas. Därför har i dag de svenska, norska, och finska läkarförbunden skickat följande brev till nordiska social- och arbetsministrar.

"Mot bakgrund av att den Nordiska Gruppen för Hälsopersonal (NGH), där de nordiska myndigheterna inom hälso- och sjukvårdsområdet är representerade, har gjort en hemställan om upphävande av den Nordiska överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer (länk till överenskommelse) vill vi framhålla de fördelar vi ser med överenskommelsen.

Vi anser att överenskommelsen fortsatt fyller en viktig funktion då den ger automatiskt erkännande inom fler läkar-specialiteter än EUs yrkeskvalifikationsdirektiv. De nordiska länderna har i stor utsträckning överensstämmande specialitetsförteckningar vilket gör att den nordiska överenskommelsen ger betydligt större möjligheter att få sitt specialistbevis automatiskt erkänt i annat nordiskt land än vad yrkeskvalifikationsdirektivet gör. Överenskommelsen ger också läkare med utbildning utanför EU/EES som har legitimation i ett nordiskt land möjlighet att snabbt få denna erkänd i ett annat nordiskt land till skillnad från yrkeskvalifikationsdirektivet som kräver 3 års tjänstgöring i det EU/EES-land som först erkänner kvalifikationen innan man kan få automatiskt erkännande i annat EU/EES-land.
De nordiska statsministrarna har senast i oktober 2013 understrukit att de ”är eniga om att arbetet med att bekämpa gränshinder i syfte att skapa jobb och tillväxt i Norden, är en av det nordiska samarbetets viktigaste utmaningar.” (Gemensamt uttalande av de nordiska statsministrarna vid Nordiska rådets 65:e session)

Vi önskar med anledning av ovanstående att Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) fortsatt verkar för en integrerad nordisk arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal. Vi välkomnar en översyn, med beredning och remissförfarande, av nuvarande överenskommelse för att motverka att den används på oönskat sätt. I en sådan översyn skulle man kunna överväga att i överenskommelsen föra in ett stycke motsvarande yrkeskvalifikationsdirektivets preamble 12 för att förhindra att man kan använda överenskommelsen på oönskat sätt. Ett annat alternativ som kan utredas är om det är möjligt att utveckla en nordisk överenskommelse som är ett påhängsavtal till yrkeskvalifikationsdirektivet vilket skulle kunna göra att man undviker parallella regelsystem."

Marie Wedin, Ordförande, Sveriges läkarförbund
Hege Gjessing, Ordförande, Den norske legeforening
Raija Niemelä, Ordförande, Suomen Lääkäriliitto , Finlands läkarförbund

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.