580nfs1_red

2013 > 12

Fackföreningsrörelsen i Norden började allt mer att diskutera klimatförändringar och miljö i relation till fackligt arbete och god sysselsättning under 2009 . Bland annat togs det då fram NFS 10 klimatpunkter. Hösten 2012 höll NFS en stor konferens i Ålesund , Norge , på temat " Hållbart arbetsliv - ekonomiskt , socialt och ekologiskt " . Det blev allt mer uppenbart för den nordiska fackföreningsrörelsen att klimatfrågorna , även om inte en kärnfråga för fackföreningarna , inte bör försummas .

Fallet med Grönland , där globala företag visar ett stort intresse för att utnyttja de mineraler och andra naturtillgångar som finns på ön , är särskilt intressant när det gäller NFS mål om ett hållbart arbetsliv . Särskilt som fallet med Grönland omfattar inte bara en orörd miljö , men också en arbetsmarknad som behöver utveckling och nya arbetstillfällen .

NFS beslutade därför att ge ETUI i uppdrag att titta närmare på den här situationen , från en forskares perspektiv . Béla Galgóczi , forskare vid ETUI , tilldelades den delikata uppgiften.

Resultatet är denna rapport. Rapporten är tänkt att vara en ingång till diskussionen inom fackföreningsrörelsen i de nordiska länderna , om hur fackföreningarna kan och bör arbeta med frågor som rör klimatförändringar och miljö , i relation till kärnområden som arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt . Som författaren påpekar, så har fackföreningsrörelsen i de nordiska länderna varit framgångsrika i att främja arbetstagarnas rättigheter. Frågan är om den nordiska fackföreningsrörelsen kan vara lika framgångsrik i att främja en grön omställning, i syfte att säkerställa ett framtida arbetsliv som inte bara är socialt och ekonomiskt , men också miljömässigt hållbar.

Även ETUI har publicerat rapporten på sin hemsida.

NFS ser fram emot en givande debatt i ämnet, och önskar god läsning!

Läs hela inlägget »
Antti Palola Antti Palola

STTKs representantskap har valt Antti Palola till ordförande för tjänstemannaorganisationen STTK i Finland. Valet var enhälligt och Palola hade inga motkandidater.

Han efterträder Miko Mäenpää, som lett STTK sedan 2000. Antti Palola arbetade fram till november som ordförande för löntagarorganisationen Pardia, som representerar anställda inom statsförvaltningen. Han är utbildad sjökapten. I en intervju efter valet betonade Palola betydelsen av det finska avtalssamhället.

- Finland bör utvecklas genom sina styrkor. En central styrka är förmågan att förhandla, förena olika uppfattningar och komma överens. Finland bör även i framtiden vara ett land där det är bra för var och en att bo, gå i skola, vara företagsam, klara sig och också att bli framgångsrik. Detta kan lyckas när löntagarna, arbetsgivarna och de politiska beslutsfattarna samarbetar.           

Läs mer om Antti Palola i TCO-tidningens intervju.                  

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ det som händer i NFS här

Senaste nyheter

<

Gränshinderbrev

NFS och Föreningen Norden har gemensamt skickat ett brev om gränshinder till de nordiska parlamentet, inför gränshinderdebatterna 11-25 april.